Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK)

Het consortium Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), bestaat uit de Universiteit Utrecht en Sardes. Deze monitort de kwaliteit in de kinderopvang in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. LKK meet van 2017 t/m 2020 (en daarna tot en met 2025) jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang. 

Je treft hier de website van de LKK aan.

Download de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019

Download de infographic voor de resultaten van de buitenschoolse opvang.
Download de infographic voor de resultaten van de peuteropvang.
Download de infographic voor de resultaten van de kinderdagopvang.
Download de infographic voor de resultaten van de gastouderopvang.