Voorlopige beschikking

De voorlopige beschikking voor de kinderopvangtoeslag is gebaseerd op 3 taxaties :

  • het jaarinkomen
  • het aantal arbeidsuren in dat jaar
  • het aantal kinderopvanguren in dat jaar

Na afloop van het kalenderjaar wordt er een definitieve beschikking opgemaakt.

Hieronder zullen we deze nader toelichten.

Het jaarinkomen

Doe je aangifte inkomstenbelasting ? Dan is het mogelijk het belastbaar inkomen te nemen van het voorgaand jaar als basis. Verhoog deze met de verwachte loonstijgingen en andere mutaties die hierop van invloed kunnen zijn (zoals aanpassing hypotheekrente).

Het is ook mogelijk uit te gaan van het brutoloon op je salarisstrook.  Het meest nauwkeurige loon als basis is echter het fiscale loon op de salarisstrook. Het fiscaal loon zal afwijken van je brutoloon maar is voor de Belastingdienst wel hetgeen zij van werkgevers doorkrijgen en dus uiteindelijk de basis voor de eindafrekening.

Het fiscaal loon bestaat uit o.a. het brutoloon, bijdrage zorgverzekeringswet, fiscale bijtelling auto, ook de pensioenpremie kan hierbij van invloed zijn.

Neem het fiscaal (of brutoloon) van 1 maand, vermenigvuldig deze met 12, deze uitkomst met 1,08 en tel eventuele 13e maanden/bonussen erbij op. Bijvoorbeeld : brutoloon = € 1.000  (€ 1.000 x 12 x 1,08) = € 12.960

Werk je wisselende uren en dus een wisselend salaris, maak dan een zo goed mogelijke inschatting.

Toetsingsinkomen

Tot het toetsingsinkomen behoren salaris, uitkering, 13e maand, bonus, vakantiegeld, inkomsten uit freelance werk of je eigen bedrijf, bijtelling voor privégebruik van de lease-auto, ontvangen partneralimentatie.

Maar ook een aantal aftrekbare kosten, zoals aftrekposten van uw koophuis, bijvoorbeeld hypotheekrente,  giften, betaalde partneralimentatie, studiekosten en specifieke zorgkosten.

Is er dus een wijziging in één van deze posten gedurende het jaar, dien dan een wijziging in!

Het aantal arbeidsuren

Het aantal arbeidsuren (van de minst werkende partner) is van belang voor berekening van het recht op het aantal kinderopvanguren. Voor een kinderdagverblijf heb je maximaal recht op 140 % kinderopvanguren , voor buitenschoolse opvang 70 %.

Heb je bijvoorbeeld een contract van 20 uur per week, dan zijn de jaaruren 1.040 uur (52 weken  x 20 uur), oftewel 86,67 uur per maand.

Heeft u een wisselend aantal arbeidsuren (oproepwerk, uitzendkracht etc) dan dient u een goede inschatting te maken van het aantal uur dat u dat jaar zal gaan werken. Het is raadzaam dit gedurende het jaar meerdere keren na te rekenen en eventueel wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst om niet geconfronteerd te worden met naheffingen.

Werkt u als ZZP’er / zelfstandig ondernemer, dan dient u deze arbeidsuren te kunnen onderbouwen.

Studeert u, volgt u een traject naar werk of een integratietraject, dan gelden hier andere regels voor, in meeste gevallen wordt u dan geacht fulltime uren te hebben.

Het aantal kinderopvanguren

De kinderopvangorganisatie verstrekt je via het contract en/o de facturen het aantal kinderopvanguren in de maand. Heb je een vaste afname, dan kan je dit in het begin van het jaar eenmalig doorgeven. Heb je een wisselende afname dan dien je een taxatie van het jaartotaal op te geven. Het is raadzaam dit gedurende het jaar meerdere keren na te rekenen en eventueel wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst om niet geconfronteerd te worden met naheffingen.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat iedere wijziging binnen 4 weken wordt doorgegeven via het mutatieformulier in Mijn Toeslagen.