Definitieve beschikking

Over ieder jaar wordt ook een definitieve beschikking kinderopvangtoeslag gemaakt, de eindafrekening van de voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag. Aangezien deze mede gebaseerd zijn op de definitieve aanslagen inkomensbelasting gebeurt dat in principe pas in de 2e helft van het volgend jaar, meestal rond september.

Zo wordt er gekeken naar de 3 grondslagen :

  • het jaarinkomen
  • het aantal arbeidsuren in dat jaar
  • het aantal kinderopvanguren in dat jaar

Het jaarinkomen

Heeft u aangifte inkomstenbelasting gedaan dan is het belastbaar inkomen de toetsingsinkomen voor de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag.

Tot het toetsingsinkomen behoren salaris, uitkering, 13e maand, bonus, vakantiegeld, inkomsten uit freelance werk of uw eigen bedrijf, bijtelling voor privégebruik van uw lease-auto, partneralimentatie die u van uw ex-partner krijgt.

Maar ook een aantal aftrekbare kosten, zoals aftrekposten van uw koopwoning, bijvoorbeeld hypotheekrente,  giften, partneralimentatie die u heeft betaald, studiekosten en specifieke zorgkosten.

Als u geen aangifte inkomensbelasting heeft gedaan, dan is het door u werkgevers opgegeven fiscaal loon de inkomensgrondslag. Werkgevers (en uitkeringsinstanties) verstrekken via de verplichte aangifte loonheffingen gegevens aan de Belastingdienst.

Het aantal arbeidsuren

Werkgevers verstrekken ook via de eerder genoemde aangifte loonheffingen het aantal arbeidsuren. Het betreft hier de verloonde arbeidsuren, oftewel arbeidsuren die uitbetaald zijn.

Heeft u dus overuren gemaakt, maar zijn deze opgespaard of opgemaakt door minder te werken, dan zijn deze niet van invloed op de basis arbeidsuren voor berekening van het recht op kinderopvang uren.

Werkt u als ZZP’er / zelfstandig ondernemer, dan dient u deze arbeidsuren te kunnen onderbouwen.

Studeert u, volgt u een traject naar werk of een integratietraject, dan gelden hier andere regels voor, in meeste gevallen wordt u dan geacht fulltime uren te hebben.

Het aantal kinderopvanguren

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om maandelijks of jaarlijks opgave te verstrekken van de kinderopvanguren die gefactureerd zijn aan de ouders/verzorgers. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om uw aanvraag te controleren.

Heeft u bijvoorbeeld extra dagen afgenomen (maar niet doorgegeven) en vallen deze binnen het recht op basis van uw arbeidsuren, dan kunnen de kinderopvanguren worden gecorrigeerd.

Voor een kinderdagverblijf heeft u maximaal recht op 140 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren , voor buitenschoolse opvang 70 % van uw arbeidsuren (vanaf 1-1-2022 ook 140 %).