De kinderopvangorganisatie KDV De Bezige Bijtjes is in het LRK ingeschreven als houder van 4 locatie(s) kinderopvang met in totaal 73 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :

  • 2 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 31 kindplaatsen.
  • 2 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 42 kindplaatsen.

Om een beeld te krijgen van de grootte van deze houder tref je hierbij informatie aan over het landelijk gemiddelde. Zo is eind mei 2024

  • de gemiddelde KDV locatie in Nederland 34.2 (KDV De Bezige Bijtjes : 15.5)  kindplaatsen groot.
  • de gemiddelde BSO locatie in Nederland 43.9 (KDV De Bezige Bijtjes : 21.0)  kindplaatsen groot.

De gemiddelde houder in Nederland beschikt over

  • 3.6 locaties KDV (KDV De Bezige Bijtjes : 2)
  • 4.4 locaties BSO (KDV De Bezige Bijtjes : 2)

Het gemiddeld aantal kindplaatsen per houder in Nederland is

  • 122.8 KDV-kindplaatsen (KDV De Bezige Bijtjes : 31)
  • 192.0 BSO-kindplaatsen (KDV De Bezige Bijtjes : 42).

Hierbij wordt opgemerkt dat een ieder KVK-nummer een aparte houder is, er is dus geen rekening gehouden met aan elkaar gelieerde ondernemingen. Daarbij is ieder LRK-nummer gelijk aan 1 locatie.

Rechtsvorm

De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma en houdt kantoor in Oploo. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.  Wil je meer weten over de rechtsvormen in de kinderopvang, bekijk dan deze pagina.

Bekijk hier alle locaties van KDV De Bezige Bijtjes.

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie onderdeel is van een groep bedrijven, waardoor deze houder niet alle exploitaties bevat van een bepaalde label.

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 1 juni 2024