De kinderopvangorganisatie Kinderdagverblijf Berend Botje Opmeer bv is in het LRK ingeschreven als houder van 9 locatie(s) kinderopvang met in totaal 276 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :

  • 4 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 136 kindplaatsen.
  • 5 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 140 kindplaatsen.

Om een beeld te krijgen van de grootte van deze houder tref je hierbij informatie aan over het landelijk gemiddelde. Zo is eind mei 2024

  • de gemiddelde KDV locatie in Nederland 34.2 (Kinderdagverblijf Berend Botje Opmeer bv : 34.0)  kindplaatsen groot.
  • de gemiddelde BSO locatie in Nederland 43.9 (Kinderdagverblijf Berend Botje Opmeer bv : 28.0)  kindplaatsen groot.

De gemiddelde houder in Nederland beschikt over

  • 3.6 locaties KDV (Kinderdagverblijf Berend Botje Opmeer bv : 4)
  • 4.4 locaties BSO (Kinderdagverblijf Berend Botje Opmeer bv : 5)

Het gemiddeld aantal kindplaatsen per houder in Nederland is

  • 122.8 KDV-kindplaatsen (Kinderdagverblijf Berend Botje Opmeer bv : 136)
  • 192.0 BSO-kindplaatsen (Kinderdagverblijf Berend Botje Opmeer bv : 140).

Hierbij wordt opgemerkt dat een ieder KVK-nummer een aparte houder is, er is dus geen rekening gehouden met aan elkaar gelieerde ondernemingen. Daarbij is ieder LRK-nummer gelijk aan 1 locatie.

Rechtsvorm

De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Besloten Vennootschap en houdt kantoor in Zwaag. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.  Wil je meer weten over de rechtsvormen in de kinderopvang, bekijk dan deze pagina.

Bekijk hier alle locaties van Kinderdagverblijf Berend Botje Opmeer bv.

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie onderdeel is van een groep bedrijven, waardoor deze houder niet alle exploitaties bevat van een bepaalde label.

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 1 juni 2024