De kinderopvangorganisatie Kinderopvang de drie biggetjes is in het LRK ingeschreven als houder van 3 locatie(s) kinderopvang met in totaal 140 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :

  • 1 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 81 kindplaatsen.
  • 2 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 59 kindplaatsen.

Om een beeld te krijgen van de grootte van deze houder tref je hierbij informatie aan over het landelijk gemiddelde. Zo is eind mei 2024

  • de gemiddelde KDV locatie in Nederland 34.2 (Kinderopvang de drie biggetjes : 81.0)  kindplaatsen groot.
  • de gemiddelde BSO locatie in Nederland 43.9 (Kinderopvang de drie biggetjes : 29.5)  kindplaatsen groot.

De gemiddelde houder in Nederland beschikt over

  • 3.6 locaties KDV (Kinderopvang de drie biggetjes : 1)
  • 4.4 locaties BSO (Kinderopvang de drie biggetjes : 2)

Het gemiddeld aantal kindplaatsen per houder in Nederland is

  • 122.8 KDV-kindplaatsen (Kinderopvang de drie biggetjes : 81)
  • 192.0 BSO-kindplaatsen (Kinderopvang de drie biggetjes : 59).

Hierbij wordt opgemerkt dat een ieder KVK-nummer een aparte houder is, er is dus geen rekening gehouden met aan elkaar gelieerde ondernemingen. Daarbij is ieder LRK-nummer gelijk aan 1 locatie.

Rechtsvorm

De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Onbekend en houdt kantoor in Hertme. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.  Wil je meer weten over de rechtsvormen in de kinderopvang, bekijk dan deze pagina.

Bekijk hier alle locaties van Kinderopvang de drie biggetjes.

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie onderdeel is van een groep bedrijven, waardoor deze houder niet alle exploitaties bevat van een bepaalde label.

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 1 juni 2024