De kinderopvangorganisatie Stichting Ouder & Kindcentrum Academia is in het LRK ingeschreven als houder van 4 locatie(s) kinderopvang met in totaal 80 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :

  • 2 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 25 kindplaatsen.
  • 2 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 55 kindplaatsen.

Om een beeld te krijgen van de grootte van deze houder tref je hierbij informatie aan over het landelijk gemiddelde. Zo is eind mei 2024

  • de gemiddelde KDV locatie in Nederland 34.2 (Stichting Ouder & Kindcentrum Academia : 12.5)  kindplaatsen groot.
  • de gemiddelde BSO locatie in Nederland 43.9 (Stichting Ouder & Kindcentrum Academia : 27.5)  kindplaatsen groot.

De gemiddelde houder in Nederland beschikt over

  • 3.6 locaties KDV (Stichting Ouder & Kindcentrum Academia : 2)
  • 4.4 locaties BSO (Stichting Ouder & Kindcentrum Academia : 2)

Het gemiddeld aantal kindplaatsen per houder in Nederland is

  • 122.8 KDV-kindplaatsen (Stichting Ouder & Kindcentrum Academia : 25)
  • 192.0 BSO-kindplaatsen (Stichting Ouder & Kindcentrum Academia : 55).

Hierbij wordt opgemerkt dat een ieder KVK-nummer een aparte houder is, er is dus geen rekening gehouden met aan elkaar gelieerde ondernemingen. Daarbij is ieder LRK-nummer gelijk aan 1 locatie.

Rechtsvorm

De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Stichting en houdt kantoor in Schiedam. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.  Wil je meer weten over de rechtsvormen in de kinderopvang, bekijk dan deze pagina.

Bekijk hier alle locaties van Stichting Ouder & Kindcentrum Academia.

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie onderdeel is van een groep bedrijven, waardoor deze houder niet alle exploitaties bevat van een bepaalde label.

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 1 juni 2024