Geen widgets gevonden in de zijbalk

KDV Kindcentrum ’t Zonnestraaltje

KDV Kindcentrum 't Zonnestraaltje in Tilburg is een kinderdagverblijf met maximaal 27 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 109153923 Locatiegegevens KDV Kindcentrum 't Zonnestraaltje De Schans 95…

Lees meer

BSO Kindcentrum ’t Zonnestraaltje

BSO Kindcentrum 't Zonnestraaltje in Tilburg is een buitenschoolse opvang met maximaal 25 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 792308165. Locatiegegevens BSO Kindcentrum 't Zonnestraaltje De Schans…

Lees meer