Geen widgets gevonden in de zijbalk

Deutsche internationale Schule Den Haag

De kinderopvangorganisatie Deutsche internationale Schule Den Haag is in het LRK ingeschreven als houder van 2 locatie(s) kinderopvang met in totaal 121 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te…

Lees meer

Deutsche internationale Schule Den Haag

Deutsche internationale Schule Den Haag in 's-Gravenhage is een kinderdagverblijf met maximaal 51 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 629017876 Locatiegegevens Deutsche internationale Schule Den Haag Van…

Lees meer

Deutsche internationale Schule Den Haag

Deutsche internationale Schule Den Haag in 's-Gravenhage is een buitenschoolse opvang met maximaal 70 kindplaatsen en ingeschreven in het LRK onder nummer : 148628114. Locatiegegevens Deutsche internationale Schule Den Haag…

Lees meer