De openingstijden van de buitenschoolse opvang hangt af van de roostertijden van de basisscholen.

Er zijn verschillende roosters die kunnen worden gebruikt in het basisonderwijs:

  • Traditioneel rooster: Bij dit rooster hebben leerlingen vijf dagen per week dezelfde schooltijden, met een lange middagpauze waarbij ze naar huis kunnen gaan voor lunch. Op woensdag zijn de kinderen vrij, soms ook op de vrijdagmiddag (Hoorns model) of alleen voor de onderbouw.
  • Vijf-gelijke-dagen-model: Bij dit rooster hebben leerlingen elke dag dezelfde schooltijden, inclusief een vaste lunchpauze. Hierdoor zijn leerlingen elke dag op dezelfde tijd uit en hebben ze meer vrije tijd na school.
  • Continurooster: Bij een continurooster blijven de leerlingen tussen de middag op school en hebben ze een vaste lunchpauze. Dit rooster kan resulteren in een kortere schooldag, omdat er geen lange middagpauze is.
  • Bioritme-rooster: Bij dit rooster wordt er rekening gehouden met het bioritme van de leerlingen. Dit houdt in dat er in de ochtend meer aandacht is voor de cognitieve vakken, terwijl de creatieve vakken in de middag aan bod komen.
  • 7-tot-7-model: Bij dit rooster is de school van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds open. Het biedt flexibiliteit voor ouders met lange werkdagen, maar kan ook uitputtend zijn voor de leerlingen. Er is geïntegreerd programma van opvang, onderwijs, sport en ontspanning, er zijn ook geen collectieve vakanties.

Elke school kiest een rooster dat het beste past bij de leerlingen, ouders en leraren en de beschikbare faciliteiten.

Welk type schooltijden model wordt gebruikt bij de basisschool van jouw kind(eren)?

Verschuiving roosters

De laatste jaren stappen veel scholen over van het traditionele rooster naar een continurooster of een vijf-gelijke-dagen model. De reden hiervoor verschilt maar soms is dit een uitvloeisel van de Motie van Aartsen/Bos die in 2007 werd opgenomen in de wet. De scholen kregen de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat tussen 07:30 uur en 18:30 uur voor- , tussen- en naschoolse opvang  wordt aangeboden (evt. door een andere partij).

Bij een traditioneel rooster is er een lange lunchtijd waar de basisschool dan voor tussenschoolse opvang moet zorgen. Hiervoor kan de school dan een organisatie inhuren (met kosten voor de school en/of ouders) of het zelf regelen (kost veel tijd en geld  en is een hoop gedoe).

Bij continurooster of vijf-gelijke-dagen model wordt dat vaak met eigen leerkrachten opgelost, eventueel aangevuld met beperkte inzet van BSO-medewerkers. Kinderen eten hun lunch in de klas vaak met de leerkracht en spelen een gedeelte buiten. Als de kinderen spelen hebben de leerkrachten pauze.

Aansluiting met BSO

De sluitingstijd van scholen is de starttijd voor de buitenschoolse opvang. BSO-locaties moeten soms kinderen van meerdere scholen halen en is het logistiek een hele onderneming om dat goed voor mekaar te krijgen. Zeker als een deel van de ouders “vergeten” is hun kinderen af te melden. Dan moeten de pedagogische medewerkers eerst zien te achterhalen waar de ontbrekende kinderen zijn en of deze dus ook niet op school waren.

De schooltijden zijn dus van belang voor de BSO en kan dus mede bepalen welke tarief je moet bepalen. Het kan betekenen dat er voor kinderen verschillende kinderopvanguren worden gerekend op lange en korte middagen, of afhankelijk van het tijdstip dat de school sluit. Een kinderopvangorganisatie kan en mag dit echter ook “middelen”.

Schoolsluitingsdagen

Iedere school heeft ook schoolsluitingsdagen of studiedagen. De school of enkele klassen hebben dan geen les of stoppen eerder op de dag, bijvoorbeeld de vrijdag voor een vakantieperiode. Deze moeten terug te vinden zijn in de jaarkalender van de basisschool. Bij de ene kinderopvangorganisatie zijn deze officiële schoolsluitingsdagen inbegrepen bij de tarieven, bij de andere zal je hiervoor apart moeten betalen.

Extra schoolsluitingsdagen

Het komt soms voor dat basisscholen extra schoolsluitingen hebben buiten de opgaves in de jaarkalender, bijvoorbeeld bij een staking of bij bijzondere weersomstandigheden zoals ijsvrij of een tropenrooster of tijdens de coronasluitingen.

De BSO is niet automatisch verantwoordelijk om dan je kinderen op te vangen. Allereerst dient de basisschool deze sluitingen te communiceren naar de BSO-locaties (wat niet altijd gebeurt). Dan kan de BSO kijken of deze de mogelijkheid heeft om ook hiervoor het eigen rooster aan te passen en wat hiervoor de voorwaarden zijn (extra kosten). Dit behoort in ieder geval niet tot de standaard tarieven.

Mocht het voor de BSO niet mogelijk zijn om al eerder opvang aan te bieden (bijvoorbeeld door personeelstekort) of omdat de extra schoolsluiting zeer laat gecommuniceerd wordt, de basisschool is verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen tijdens de normale schooluren.

Opvang leerlingen door school bij stakingen

Er wordt door juristen verschillend gedacht over een eventuele zorgplicht van schoolbesturen voor de leerlingen. Sommige juristen vinden dat die zorgplicht er wel is en dat leerlingen opgevangen moeten worden bij stakingen van de school als het echt niet anders kan. Andere juristen zeggen dat het niet hoeft als de sluiting van de school op tijd wordt aangekondigd. Het Ministerie van OCW gaat wel uit van een opvangplicht.

Op zoek naar een basisschool voor jouw kind. Zoek via de scholenkaart naar basisonderwijs bij jou in de buurt.