Het duurt nog even, maar bereid je voor, want donderdag 19 september 2024 nadert snel! Dan vieren we de Dag van de Kinderopvang, ook bekend als de Dag van de Pedagogisch Medewerker (of Professional).

Deze dag, die valt op de derde donderdag van september, bestaat al sinds 2002. Destijds werd het geïntroduceerd als de Dag van de Leid(st)er en Gastouder door de Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang, om het werk van kinderleid(st)ers te promoten. Andere benamingen die nog steeds in gebruik zijn, zijn Dag van de Leidster, Dag van de Nanny en Dag van de Gastouder.

Het gebruik van de term “(kinder)leidster” is in 2024 natuurlijk achterhaald en zou eigenlijk toch niet meer gebruikt moeten worden. De functiebenaming “leidster” is al heel lang geleden aangepast naar het genderneutrale “pedagogisch medewerker”. Hoe kunnen we de branche aantrekkelijk maken voor mannen die geïnteresseerd zijn in dit vakgebied als we nog steeds de term “leidster” gebruiken? Hoe kan je serieus diversiteit en inclusiviteit binnen de sector bevorderen als deze term nog gebruikt wordt?

Hoe deze dag beleefd wordt verschilt wel behoorlijk. Onderstaand resultaten van onderzoekjes die plaatsvonden in 2022 en 2023.

Presentje

De meeste medewerkers in de kinderopvang ontvingen een presentje of attentie, in 2023 iets meer (95,8 %) dan in 2022 (90,87 %). Daarbij zijn de meeste presentjes afkomstig van de organisatie en (individuele) ouders. Presentjes afkomstig van de oudercommissie nam iets af.

Presentje ontvangen20232022
Organisatie39,45%38,89%
Ouders25,41%20,24%
Oudercommissie18,12%19,05%
Locatiemanager12,82%12,70%
Niets4,20%9,13%
100,00%100,00%

Waardering

Gevraagd naar welk cijfer men de deze dag wil geven is de uitkomst niet echt positief te noemen. In 2022 is dit gemiddeld een 6,00 en in 2023 een 6,02. Het is een voldoende maar dan ook maar net.

Doelgroep

Gevraagd naar wie de doelgroep voor deze dag moet zijn, zijn de verschillen redelijk klein. Hierbij was keuze uit : de pedagogisch medewerkers op de groep (28 %) , de voor ouders “zichtbare” medewerkers op de groep (zoals de PM, BBL’er & groepshulp) (28 %) , Alle medewerkers bij een kinderopvangorganisatie (dus inclusief kantoorpersoneel ed) (24 %) of alle medewerkers op de locatie (zoals, de PM, BBL’er, schoonmaker, manager, pedagogisch coach etc) (20 %).

Dag van de Leidster

Op de stelling : “de naam “Dag van de LEIDSTER” kan anno 2023 echt niet meer. Het is manonvriendelijk, ouderwets en functiebenaming is ruim 15 jaar geleden gewijzigd.” Is zo’n 60 % het (deels) mee eens. Zo’n 25 % is het echter nog (deels) oneens hiermee.

Bij de laatste “Dag van” op 21 september 2023 werd door de 55 % van de organisaties Dag van de Pedagogisch medewerker gebruikt, 25 % gebruikte Dag van de Leidster, 9 % Dag van de Pedagogisch Professional, 4 % Dag van de Kinderopvang en 7 % een andere variant.  

Op de vraag voor welke benaming men voorkeur heeft geeft 61 % aan dat dit Dag van de Pedagogisch Medewerker is, 26 % Dag van de Kinderopvang, 7 % kiest voor Dag van de Leidster en 6 % voor een andere variant.

Google zoeken

Een niet onbelangrijke graadmeter is naar welke zoekwoorden men zoekt via Google. En daar is heel erg duidelijk dat Dag van de Leidster nog steeds heel erg veel gebruikt wordt. De andere variaties delven het ruimschoots het onderspit. In de provincie Zeeland wordt bijvoorbeeld bijna alleen maar gezocht op Dag van de Leidster en niet op andere varianten.

Onderstaand tref je overzicht aan naar de populariteit van de verschillende zoekfrases over de laatste 5 jaar (tot en met eind maart 2024).