De BSO zal wel dicht gaan na kerst – denkt de meerderheid

Een ruime meerderheid van de respondenten denkt dat de buitenschoolse opvang (BSO) ook na de kerstdagen dicht zal gaan en alleen noodopvang aan zal bieden. Dit blijkt uit het onderzoek van Kinderopvang-Wijzer.

Gaat de BSO ook dicht tijdens de kerstvakantie (27-12-2021 tm 7-1-2022)?
ja,  de bso gaat dich, alleen noodopvang64,89%
Nee, de bso is normaal open23,66%
Geen flauw idee / weet niet11,45%
Totaal100,00%

Een meerderheid van bijna 56 % denkt dan wel dat de kinderdagverblijven (KDV) gewoon open blijven na de kerstdagen. Circa 34 % denkt dat de KDV’s ook wel gesloten gaan worden voor normale opvang.

Wordt de KDV ook gesloten tijdens de kerstvakantie (27-12-2021 tm 7-1-2022)

Nee, de KDV laten ze gewoon open 55,73%
Ja, de KDV zal na kerst ook wel sluiten33,59%
Geen flauw idee / weet niet10,69%
Totaal100,00%

Of de sluiting van de BSO voor 1 week echt bijdraagt tot voorkomen van de besmettingen wordt niet aannemelijk gedacht. 77 % denkt dat dit niet echt bijdraagt.

Ben je van mening dat sluiting van de BSO voor 1 week echt werkt bij voorkomen van besmettingen?

Nee ik geloof niet dat het veel besmettingen gaat voorkomen77,10%
Ja ik geloof dat het helpt bij het voorkomen van besmettingen19,08%
Geen flauw idee / weet niet3,82%
Totaal100,00%

Vermoedelijk worden in het weekend van 18 en 19 december de beslissing hierover genomen.