Kinderopvang gratis ? Stijging eigen bijdrage tussen 0,5 % en 95,1 % voor lage inkomens

De gratis kinderopvang is erg in het nieuws, maar de realiteit is zeker in 2022 nog wat anders. Blijkens onderzoek van Kinderopvang-Wijzer onder de tarieven van 15 grotere organisaties (actief in de Randstad) blijkt dat met name ouders met lagere inkomens de dupe zijn.

De uurtarieven van de kinderdagopvang bij deze organisaties zijn gemiddeld gestegen met 2,3 % van gemiddeld € 8,80 naar € 9,01. Het verschil tussen de laagste en grootste stijging 6 % bedraagt (0,5 % versus 6,5%). Doordat het uurtarief van de kinderopvangtoeslag slechts met 0,5 % is gestegen heeft dit grote gevolgen voor de eigen bijdrage die ouders betalen. (Zie ook het artikel “Gratis kinderopvang in 2022 of juist duurder”.

De term KDV – M staat voor organisaties die zich presenteren als “maatschappelijke” kinderopvang en/of lid zijn van BMK.

20222021Stijging
Gemiddeld €        9,01 €         8,802,3%
 KDV  €         8,50 €         8,460,5%
 KDV – M €         8,50 €         8,460,5%
 KDV  €         8,90 €         8,662,8%
 KDV – M €         9,17 €         8,962,3%
 KDV  €         8,82 €         8,582,8%
 KDV  €         8,69 €         8,462,7%
 KDV – M €         9,34 €         9,092,8%
 KDV  €         8,70 €         8,462,8%
 KDV – M €         9,40 €         9,281,3%
 KDV – M €         9,41 €         8,846,5%
 KDV – M €         9,39 €         9,172,4%
 KDV – M €         9,00 €         8,802,3%
 KDV – M €         9,35 €         9,132,4%
 KDV – M €         9,39 €         9,212,0%
 KDV – M €         8,53 €         8,460,8%

Hoogte eigen bijdrage kinderopvang

De hoogte van de eigen bijdrage kinderopvang hangt o.a. af van het uurtarief wat de kinderopvangorganisatie in rekening brengt, het maximum uurtarief kinderopvang, de arbeidsuren en het maximum uur per maand (230 uur).

Een ouder met een inkomen van € 20.000 betaalt tussen de € 78 en € 370 per maand bij afname van een volledig pakket van 5 dagen opvang. De pakketten met veel uren zijn meestal noodzakelijk voor ouders die studeren, re-integreren, een traject  volgen (“doelgroepers”) of gewoon 5 dagen moeten werken om rond te kunnen komen.  

Overigens zijn de meeste organisaties 11 uur per dag open. De organisatie waar ouders de laagste eigen bijdrage hebben, hanteert openingstijden van 12 uur. Afhankelijk van het afname aantal dagen  is het hoogste tarief tussen 3,7 en 4,8 keer zo hoog!

Inkomen € 20,0005 dagen4 dagen3 dagen2 dagen1 dag
Gemiddelde €     253 €     158 €    121 €      81 €     40
Laagste €       78 €       62 €      48 €      32 €     16
Hoogste €     370 €     236 €    187 €    125 €     62
 KDV  €       78 €       62 €      48 €      33 €     17
 KDV – M €     149 €       65 €      49 €      32 €     16
 KDV  €     266 €     140 €    105 €      70 €     35
 KDV – M €     309 €     193 €    144 €      96 €     48
 KDV  €     223 €     126 €      94 €      63 €     31
 KDV  €     162 €       96 €      72 €      48 €     24
 KDV – M €     349 €     225 €    169 €    112 €     56
 KDV  €     193 €     103 €      77 €      51 €     26
 KDV – M €     370 €     236 €    177 €    118 €     59
 KDV – M €     243 €     195 €    187 €    125 €     62
 KDV – M €     318 €     230 €    173 €    115 €     58
 KDV – M €     268 €     160 €    120 €      80 €     40
 KDV – M €     352 €     227 €    170 €    113 €     57
 KDV – M €     361 €     235 €    176 €    117 €     59
 KDV – M €     156 €       71 €      53 €      35 €     18

Zelf de eigen bijdrage kinderopvang uitrekenen voor2022 is mogelijk met ons gratis excel model, download deze hier.

Stijging eigen bijdrage kinderopvang lage inkomens

Indien de netto kosten (de eigen bijdrage) per maand voor deze ouders wordt vergeleken over 2021 met 2022 is zichtbaar wat de gevolgen zijn. Gemiddeld gaan deze groep ouders 25 % meer betalen. Met uitschieters naar zelfs boven de 70 %. Hierbij is overigens nog uitgegaan dat ouders hetzelfde inkomen hebben in 2021 en 2022. Indien het inkomen stijgt (wat toch meestal het geval is?) kan dat een groter verschil opleveren.

Inkomen € 20.0005 dagen4 dagen3 dagen2 dagen1 dagGemiddeld
Gemiddelde18,81%28,28%26,29%26,29%26,29%25,19%
Laagste0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%
Hoogste95,12%95,11%65,38%65,38%65,38%77,27%
 KDV 0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%
 KDV – M0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%
 KDV 21,42%37,90%37,90%37,90%37,90%34,61%
 KDV – M15,41%20,47%20,47%20,47%20,47%19,46%
 KDV 26,36%44,03%44,03%44,03%44,03%40,50%
 KDV 36,79%56,62%56,62%56,62%56,62%52,65%
 KDV – M16,68%21,85%21,85%21,85%21,85%20,82%
 KDV 1,35%58,65%58,65%58,65%58,65%47,19%
 KDV – M5,83%7,04%7,04%7,04%7,04%6,80%
 KDV – M95,12%95,11%65,38%65,38%65,38%77,27%
 KDV – M15,46%17,32%17,32%17,32%17,32%16,95%
 KDV – M16,93%23,82%23,82%23,82%23,82%22,44%
 KDV – M14,15%18,01%18,01%18,01%18,01%17,24%
 KDV – M10,41%13,01%13,01%13,01%13,01%12,49%
 KDV – M5,29%9,34%9,34%9,34%9,34%8,53%

Hoe hoger het inkomen, hoe lager de stijging van de eigen bijdrage kinderopvang is. Voor ouders met een (gezamenlijk) inkomen van € 120.000 zijn deze verschillen veel lager. Deze betalen gemiddeld 3,3 %  per maand aan hogere eigen bijdrage kinderopvang.

Inkomen €  120.0005 dagen4 dagen3 dagen2 dagen1 dagGemiddeld
Gemiddelde3,22%3,37%3,36%3,36%3,36%3,33%
Laagste0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%
Hoogste9,93%9,93%9,79%9,79%9,79%9,85%
 KDV 0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%
 KDV – M0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%
 KDV 4,00%4,15%4,15%4,15%4,15%4,12%
 KDV – M3,32%3,37%3,37%3,37%3,37%3,36%
 KDV 4,08%4,17%4,17%4,17%4,17%4,15%
 KDV 4,02%4,07%4,07%4,07%4,07%4,06%
 KDV – M3,85%3,98%3,98%3,98%3,98%3,95%
 KDV 2,72%4,20%4,20%4,20%4,20%3,91%
 KDV – M1,71%1,72%1,72%1,72%1,72%1,72%
 KDV – M9,93%9,93%9,79%9,79%9,79%9,85%
 KDV – M3,40%3,42%3,42%3,42%3,42%3,42%
 KDV – M3,24%3,29%3,29%3,29%3,29%3,28%
 KDV – M3,39%3,45%3,45%3,45%3,45%3,43%
 KDV – M2,70%2,74%2,74%2,74%2,74%2,73%
 KDV – M1,03%1,04%1,04%1,04%1,04%1,04%

Verantwoording vergeleken organisaties

De tarieven zijn afkomstig van de 15 organisaties die :

  • Actief zijn in de stedelijke gebieden binnen de Randstad (driehoek Haarlem – Utrecht – Rotterdam)
  • Waar organisaties per locatie verschillende tarieven hanteren is gekozen voor locaties die niet in het centrum van de stad liggen (dus al meestal de lagere tarieven)
  • Het betreft pakketten van 52 weken, hele dagen kinderdagopvang
  • Meerdere locaties exploiteren (middelgroot tot groot)

De pakketten zijn over het algemeen inclusief de gebruikelijke zaken als luiers, voeding e.d. Er kunnen verschillen zijn in bijvoorbeeld al dan niet aanbieden van warm eten,.

De term KDV – M staat voor organisaties die op hun website vermelden een “maatschappelijke” kinderopvang te zijn en/of lid zijn van de BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang)

Er zijn ongeveer 2.600 organisaties die kinderopvang aanbieden, qua aantal zijn de 15 organisaties (0,58%)  niet representatief voor de hele branche. Qua aantal kindplaatsen vertegenwoordigen ze echter circa 15 % van het totale aanbod kindplaatsen.

Dit is een eerste artikel in een serie van artikelen na aanleiding van dit onderzoek.

Gerelateerd :

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 28 mei 2022