De kinderopvangorganisatie Dol- Fijn Kinderopvang B.V. is in het LRK ingeschreven als houder van 3 locatie(s) kinderopvang met in totaal 198 kindplaatsen. Deze locaties en kindplaatsen zijn onder te verdelen in  :

  • 2 locatie(s) kinderdagverblijf met in totaal 90 kindplaatsen.
  • 1 locatie(s) buitenschoolse opvang met in totaal 108 kindplaatsen.

Om een beeld te krijgen van de grootte van deze houder tref je hierbij informatie aan over het landelijk gemiddelde. Zo is eind juni 2024

  • de gemiddelde KDV locatie in Nederland 34.2 (Dol- Fijn Kinderopvang B.V. : 45.0)  kindplaatsen groot.
  • de gemiddelde BSO locatie in Nederland 43.8 (Dol- Fijn Kinderopvang B.V. : 108.0)  kindplaatsen groot.

De gemiddelde houder in Nederland beschikt over

  • 3.6 locaties KDV (Dol- Fijn Kinderopvang B.V. : 2)
  • 4.4 locaties BSO (Dol- Fijn Kinderopvang B.V. : 1)

Het gemiddeld aantal kindplaatsen per houder in Nederland is

  • 123.2 KDV-kindplaatsen (Dol- Fijn Kinderopvang B.V. : 90)
  • 191.8 BSO-kindplaatsen (Dol- Fijn Kinderopvang B.V. : 108).

Hierbij wordt opgemerkt dat een ieder KVK-nummer een aparte houder is, er is dus geen rekening gehouden met aan elkaar gelieerde ondernemingen. Daarbij is ieder LRK-nummer gelijk aan 1 locatie.

Rechtsvorm

De exploitatie is ondergebracht in de rechtsvorm : Besloten Vennootschap en houdt kantoor in Wassenaar. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.  Wil je meer weten over de rechtsvormen in de kinderopvang, bekijk dan deze pagina.

Bekijk hier alle locaties van Dol- Fijn Kinderopvang B.V..

Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie onderdeel is van een groep bedrijven, waardoor deze houder niet alle exploitaties bevat van een bepaalde label.

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.