In de recente onderhandelingen over de vorming van een extra parlementair kabinet, met de betrokkenheid van politieke partijen zoals PVV, BBB, VVD en NSC, is een opmerkelijk besluit naar voren gekomen: de afschaffing van de kinderopvangtoeslag zonder enige vervangende maatregel. Dit nieuws heeft voor de nodige opschudding gezorgd in politieke kringen en onder ouders.

Geert Wilders, de fractievoorzitter van de PVV en een van de belangrijkste onderhandelaars, heeft aangegeven dat de PVV altijd een duidelijk standpunt heeft ingenomen ten aanzien van kinderopvang, zijnde een standpunt van nietszeggendheid. Hij benadrukte dat de partij nooit een expliciet standpunt heeft ingenomen over dit onderwerp en nooit te betrappen is geweest over het hebben van een standpunt hierover, leest u maar het verkiezingsprogram er op na. De afschaffing van de kinderopvangtoeslag in lijn ligt met de standpunten van de PVV, voor zover nog niet in de ijskast gezet.

De heer Wilders heeft aangegeven dat de PVV heeft zich ook nooit heeft ingemengd in commissies of wetsvoorstellen met betrekking tot de kinderopvang en daar ook niet mee wenst te beginnen. Het is immers ook algemeen bekend dat de partij altijd heeft gestreefd naar een vermindering van opvang.

Caroline van de Plas van de BBB voegt hieraan toe, dat vorig jaar op 1 april ook al werd aangegeven dat uitbreiding van de kinderopvang een te hoge belasting en concentratie zou betekenen voor de stikstokuitstoot. (zie Gratis kinderopvang in 2025 gaat niet door wegens te hoge stikstofuitstoot op locaties). Het loslaten van de kinderen samen met de koeien in de wei zou volgens de BBB nog steeds de beste optie zijn, ook de goedkoopste.

De beslissing om de kinderopvangtoeslag af te schaffen zonder een alternatief plan heeft verschillende reacties opgeroepen. Voorstanders benadrukken de noodzaak van overheidsbesparingen, terwijl critici wijzen op de mogelijke negatieve gevolgen voor werkende ouders, de toegankelijkheid van kinderopvang, de achterstanden van taalontwikkeling en het kind in het algemeen.

Hoewel de definitieve goedkeuring van dit besluit nog moet plaatsvinden, is het duidelijk dat deze ontwikkeling de nodige tegenstand zal krijgen.