CPB : Doorrekening D66 ex-ante effecten plannen socialezekerheids- en belastingstelsel

  • Versie
  • Downloaden 1
  • Bestandsgrootte 1,5 mb
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 26 december 2020
  • Laatst bijgewerkt 26 december 2020

CPB : Doorrekening D66 ex-ante effecten plannen socialezekerheids- en belastingstelsel

Op verzoek van D66 heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de budgettaire gevolgen, inkomenseffecten en werkgelegenheidseffecten van verschillende aanpassingen in het socialezekerheids- en fiscale stelsel. In deze notitie worden de ex-ante effecten van de aanpassingen berekend. Verschillende ex-post economische effecten van de aanpassingen worden niet gekwantificeerd, zoals de effecten van het hogere minimumloon op de loonverdeling.

In de plannen van D66 komen de toe- en bijslagen te vervallen, evenals de hypotheekrenteaftrek, en wordt een nieuwe verzilverbare heffingskorting geïntroduceerd die afhangt van huishoudenstype en het hebben van kinderen. Kinderopvang wordt een (grotendeels) gratis voorziening voor zowel werkenden als niet-werkenden. De zorgpremies in de zorgverzekeringswet (Zvw) worden gehalveerd, wat betekent dat de financiering van de zorg voortaan deels plaatsvindt via de inkomstenbelasting. De AOW-premie wordt verder voor 87,5% gefiscaliseerd en het wettelijk minimumloon verhoogd. Ten slotte introduceert D66 een ozb voor gebruikers als extra belastinggebied voor gemeenten.