CPB : Doorrekening GroenLinks herziening socialezekerheids- en belastingstelsel

  • Versie
  • Downloaden 5
  • Bestandsgrootte 2,7 mb
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 26 december 2020
  • Laatst bijgewerkt 26 december 2020

CPB : Doorrekening GroenLinks herziening socialezekerheids- en belastingstelsel

Op verzoek van GroenLinks heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt. In de plannen van GroenLinks worden o.a. nieuwe verzilverbare heffingskortingen geïntroduceerd, de zorgpremies verlaagd en het wettelijk minimumloon verhoogd. Verder vervallen veel van de bestaande heffingskortingen en aftrekposten en vervalt de zorgtoeslag.

GroenLinks vervangt bestaande heffingskortingen door verzilverbare kortingen gericht op specifieke inkomensgroepen. Daarnaast wijzigt GroenLinks de vormgeving en/of hoogte van premies, toeslagen en aftrekposten. Zo worden onder andere de zorgtoeslag afgeschaft, de zorgpremie en werkgeversheffingen verlaagd en de AOW gefiscaliseerd. GroenLinks introduceert een vierschijvenstelsel in box 1 en past dezelfde progressiviteit toe in box 2 en box 3. Verder wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met een koppeling voor bijstands- en AOW-uitkeringen.