CPB : Doorrekening PvdA wijzigingen sociale zekerheids- en belastingstelsel

  • Versie
  • Downloaden 3
  • Bestandsgrootte 570.62 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 26 december 2020
  • Laatst bijgewerkt 26 december 2020

CPB : Doorrekening PvdA wijzigingen sociale zekerheids- en belastingstelsel

Op verzoek van de PvdA heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt van de budgettaire, inkomens- en arbeidsaanbodeffecten van verschillende wijzigingen in het belasting- en sociale zekerheidsstelsel.

De PvdA voert verschillende wijzigingen door in het toeslagenstelsel. In de plannen van de PvdA vervalt de zorgtoeslag en worden de zorgpremies en het eigen risico verlaagd. Kinderopvang wordt een gratis voorziening voor werkenden en niet-werkenden, en de huurtoeslag wordt voortaan gebaseerd op het verzamelinkomen van twee jaar eerder. Verder wordt onder andere het wettelijk minimumloon verhoogd, en wordt de arbeidskorting omgevormd tot een uitkeerbaar werknemers- en een zelfstandigenvoordeel.