CPB : Doorrekening ChristenUnie herziening socialezekerheids- en belastingstelsel

  • Versie
  • Downloaden 4
  • Bestandsgrootte 1.51 MB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 26 december 2020
  • Laatst bijgewerkt 26 december 2020

CPB : Doorrekening ChristenUnie herziening socialezekerheids- en belastingstelsel

In de plannen van de ChristenUnie worden nieuwe verzilverbare heffingskortingen geïntroduceerd en vervallen veel van de bestaande toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten.

De ChristenUnie introduceert een verzilverbare, generieke basiskorting (bestaande uit een vast en een variabel (inkomensafhankelijk) deel) en niet-uitkeerbare kortingen voor ouderen. Daarnaast verlaagt de ChristenUnie en het tarief van de eerste schijf in de inkomensbelasting (het toptarief wordt juist verhoogd). Naast het vervallen van vele toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten wordt in de plannen de financiering van de kinderopvang omgevormd. Verder wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met een koppeling voor bijstands- en AOW-uitkeringen.