Gratis kinderopvang – toename vraag BSO

Door de Rijksoverheid is een enquête gepubliceerd, opgesteld door Kantar over de kinderopvang. Zo blijkt de grootste groep 2 dagen opvang af te nemen, namelijk 36 % bij het KDV en 39 % bij de BSO en de gastouderopvang.

Bij invoering gratis kinderopvang zou men ook meer dagen afnemen dan nu, waarbij bij de KDV en BSO een verschuiving te zien zou zijn van twee naar drie dagen. Bij gastoudeopvang is het wel bijzonder dat er met name een verschuiving zou zijn naar de afname van één dag. Overigens zou dan de toename met name bij de buitenschoolse opvang plaats vinden en maar beperkt bij het kinderdagverblijf.

Dit zou uitbreiding van de BSO kindplaatsen betekenen. We zijn wel benieuwd hoe de overheid denkt dit praktisch in te vullen. De branche kampt nu al met een chronisch tekort aan gekwalificeerde medewerkers en juist bij de BSO is het extra lastig om genoeg medewerkers te vinden wegens de vaak lagere contract uren.

Ook zou 72 % van de ondervraagden de kosten als belemmering zien om meer opvang af te nemen.

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft juist weer het jaarlijkse sectorrapport van de kinderopvang samengesteld. Dit is een financiële analyse van de sector. Over 2020 is dit gebaseerd op 170 organisaties die gezamenlijk wel ruim 40 % van het aantal kindplaatsen vertegenwoordigt.

Ook een onderdeel wat voor veel ouders van belang is: de hoogte van de uurtarieven in de kinderopvang (in 2020).  Hieruit dat de overgrote meerderheid tarieven hanteert die boven het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag ligt.

Dagopvang

  • Onder of gelijk aan € 8,46            36%
  • Hoger dan € 8,46                            64%

Buitenschoolse opvang

  • Onder of gelijk aan € 7,27            23%
  • Hoger dan € 7,27                            77%

Deze verhouding zal in 2022 ongetwijfeld verder oplopen, immers de werkelijke tarieven in 2022 stijgen gemiddeld rond de 2,5 % terwijl de rijksoverheid de tarieven voor de kinderopvangtoeslag met slechts 0,51 % laat stijgen. En hoewel de politieke partijen bij de verkiezingen bijna over elkaar heen struikelden over de gratis kinderopvang, is er geen enkele politieke partij die nu bezwaar heeft tegen verhoging van de eigen bijdrage waar de ouders in 2022 mee te maken gaan krijgen.

De volledige rapporten van de onderzoeken tref je hieronder aan

Maak je gebruik van kinderopvang ? of ben je werkzaam in de kinderopvang? Wij zijn benieuwd naar de nieuwe tarieven kinderopvang 2022. Helpen jullie mee een beeld te krijgen ?

Zelf uitrekenen wat eigen bijdrage kinderopvang 2022 is ? Download ons gratis model.