Gratis kinderopvang in 2022 of juist duurder

De politieke partijen hebben het graag over gratis kinderopvang, maar dat zal zeker niet in 2022 gaan plaats vinden.

Nu is niets gratis, als de kinderopvang “gratis” wordt voor de ouders betalen de belastingbetaler (dus ook de ouders) de benodigde 4 miljard euro die nodig is om het gratis te maken indirect via de belastingen. Daarbij stimuleert een eigen bijdrage toch ook de ouder om gebruik te maken van een voorziening.

Daarbij zou invoering van gratis kinderopvang op praktische problemen stuiten : er is nu al een groot personeelstekort in de branche (ongeveer 2 keer zo groot als het lerarentekort op de basisscholen), dus waar komen de medewerkers vandaan om de uitbreiding van de branche te realiseren? Zie ook : Bestaat gratis kinderopvang ?

UPDATE :

Verwachting tarieven kinderopvang 2022

De verwachting is dat de tarieven voor de kinderopvang in 2022, dan met name de eigen bijdrage kinderopvang,heel erg gaat stijgen. Mogelijk zelfs meer dan 25 %. Hoe dit komt leggen we hier uit.

De meerderheid van de kinderopvangorganisaties hanteert al tarieven die boven de maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag liggen. Niet omdat de kinderopvangorganisaties dat zo graag willen, maar omdat de rijksoverheid al jaren niet de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag indexeert met de werkelijke kostenstijgingen in de branche. Hierdoor lopen die tarieven niet gelijk met elkaar op.

Nu heeft nog een kleine minderheid van de organisaties die gelijk zijn aan de maximum uurtarieven voor de kinderpovangtoeslag, circa 35 % bij de KDV en 13 % bij de BSO’s. Er is een hele grote kans dat in 2022 dit voor bijna alle organisaties zal gaan gelden.

Scheefgroei tarieven kinderopvang

In 2022 zal die scheefgroei naar verwachting veel verder toenemen. De indexering in 2022 van het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag is door de Rijksoverheid vastgesteld op slechts 0,51 % (maximum uurtarief Kinderdagverblijf 0-4 jaar € 8,50, Buitenschoolse Opvang 4-13 jaar € 7,31, Gastouderopvang € 6,52).

De werkelijke kostenstijgingen voor de kinderopvang branche liggen in 2022 ergens tussen grofweg 2,5 % en 5 %. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen dat dit niet goed is voor de netto kosten kinderopvang.

Vakbond FNV

De vakbond FNV heeft bij de CAO onderhandelingen 2021-2022 geeist dat de brutolonen stijgen met 5 %, er een aanpassing komt in de leidster kindratio (=omzetdaling) en nog enkele andere maatregelen waardoor de personeelskosten fors stijgen. Het hele eisenpakket zou een kostenstijging opleveren van ruim boven de 5 % (tot circa 10 %), bovenop de al eerder genoemde kostenstijging van 2,5 – 5 %. Dit wordt op geen enkele manier “gecompenseerd” door de kinderopvangtoeslag.

Aangezien de kinderopvangorganisaties gemiddeld niet bijzonder solvabel (weinig vet op de botten hebben) en de rendementen niet bijzonder hoog zijn, zullen ze geen keuze hebben dit door te berekenen aan de ouders. (Update : december 2021 : de werkgevers zijn niet ingegaan op eisen van de FNV)

Stijgingen netto eigen bijdrage

Aangezien de meeste kinderopvangorganisaties al boven het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag berekenen zal de kostenstijging volledig verwerkt worden in de eigen bijdrage kinderopvang, oftewel de netto kosten kinderopvang. We rekenen het aan je voor, waarbij we er van uitgaan dat de tarieven met 4,5 % stijgen in 2022.

Stijging netto eigen bijdrage met 25 % en meer

Aangezien de Rijksoverheid de tarieven voor de kinderopvangtoeslag maar zeer beperkt aanpast (0,51 %) terwijl de kans aanwezig dat de uurtarieven van de kinderopvang in 2022 met minimaal 2,5 tot 5 % zal toenemen (= werkelijke kostenstijgingen). Dat betekend dat voor de ouders de netto eigen bijdrage met meer dan 25 % kan stijgen.

We rekenen het voor:  

Ouder met 1 kind op het kinderdagverblijf

Ouder X heeft een jaarinkomen van € 30.000 en neemt in 2021 130 uur kinderopvang af van een kinderdagverblijf tegen een uurtarief van € 8,46. De kinderopvangorganisatie is genoodzaakt de tarieven met 4,5 % te laten stijgen naar € 8,84.

In 2021 betaal je als ouder € 1.100 en ontvang je € 1.018 aan kinderopvangtoeslag, je eigen bijdrage is dus € 82 euro per maand.

In 2022 betaal je als ouder € 1.149 en ontvang je € 1.032 aan kinderopvangtoeslag, je eigen bijdrage is dus € 117 euro per maand. Mocht het inkomen ook nog met 2 % stijgen, wordt dit trouwens € 127 per maand eigen bijdrage.

De netto eigen bijdrage stijgt dus met 42,7 % in 2022!

Ouder met 1 kind op het kinderdagverblijf en 1 op de buitenschoolse opvang.

Het gezin van ouder X is uitgebreid met 1 kind wat gebruik maakt van 75 uur buitenschoolse opvang. Uurtarief 2021 € 7,27, in 2022 bedraagt deze € 7,60 door stijging van 4,5 %.

De eigen bijdrage in 2021 voor deze 2 kinderen is € 108 (bruto € 1.645 , KOT € 1.537). Voor 2022 bedraagt de eigen bijdrage € 176 (bruto € 1.719 , KOT € 1.543).

De netto eigen bijdrage stijgt dus met 63,0 % in 2022!

Ouder met 1 kind op het kinderdagverblijf

In dit geval gaat het kind naar het kinderdagverblijf voor 130 uur tegen € 9,00 in 2021, het tarief stijgt met 4,5 % naar € 9,41 in 2022.

De eigen bijdrage in 2021 voor dit kind is € 152 (bruto € 1.170 , KOT € 1.018). Voor 2022 bedraagt de eigen bijdrage € 191 (bruto € 1.223 , KOT € 1.032).

De netto eigen bijdrage stijgt dus met 25,7 % in 2022!

Wanneer worden de tarieven kinderopvang 2022 bekend?

De kinderopvangorganisaties maken meestal in oktober en uiterlijk rond 23 november de tariefstijgingen voor 2022 bekend.

Alvast een berekening maken ?

Onderstaand tref je excel bestand aan om de eigen bijdrage kinderopvangtoeslag 2022 of 2021 te berekenen, rekening houdend met tabel kinderopvangtoeslag 2021 of tabel kinderopvang kinderopvangtoeslag 2022. Bereken dus alvast de kinderopvangtoeslag 2022 !

2022

2021

Wat zijn bij jou de uurtarieven kinderopvang 2022 ? Geef het aan ons door

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 17 december 2021