Dag van de Leidster

In 2002 werd de Dag van de Leidster in het leven geroepen door de Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang . Doel was om het werk van kinderleid(st)er te promoten.

De toenmalige functiebenaming in de CAO is niet veel later aangepast naar “pedagogisch medewerker”. Onder andere omdat deze benaming beter de lading dekt van de functie, maar ook omdat er een campagne werd gestart voor meer mannen in de kinderopvang werd er gekozen voor een genderneutrale benaming. Gebruik van “Dag van de leidster” kan eigenlijk gewoon niet meer. Tegenwoordig spreekt men dus over de Dag van de Pedagogisch medewerker.

Beter is nog om “Dag van de Kinderopvang” te gebruiken. Niet alleen de pedagogisch medewerker, maar ook de groepshulp, locatiemanager, pedagogisch coach, huishoudelijk medewerker en alle andere functies in de branches zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving voor je kinderen.

De Dag van de Pedagogisch Medewerker is jaarlijks op de derde donderdag van september.

Als ouder kan je op die dag je waardering laten blijken aan de medewerkers van de kinderopvang voor het werk wat deze doen en hoe jouw kind wordt opgevangen.

Dag van de leidster 2021donderdag 16 september 2021
Dag van de leidster 2022donderdag 15 september 2022
Dag van de leidster 2023donderdag 21 september 2023
Dag van de leidster 2024donderdag 19 september 2024