Dag van de Pedagogisch medewerker

De Dag van de Pedagogisch medewerker is in 2002 in het leven geroepen door de Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang . Eerst nog onder de naam : ‘Dag van de Leid(st)er en Gastouder’. Doel was om het werk van kinderleid(st)er te promoten.

De toenmalige functiebenaming in de CAO is niet veel later aangepast naar “pedagogisch medewerker”. Onder andere omdat deze benaming beter de lading dekt van de functie, maar ook omdat er een campagne werd gestart voor meer mannen in de kinderopvang werd er gekozen voor een genderneutrale benaming. Nog beter is “Dag van de Kinderopvang“, deze benaming dekt veel meer de werkzaamheden van pedagogisch medewerkers, groepshulpen, huishoudelijk medewerkers, locatiemanagers, pedagogisch coaches en alle andere functies die zorgen voor een veilige en vetrouwde omgeving voor je kind.

De Dag van de PM is jaarlijks op de derde donderdag van september.

Als ouder kan je op die dag je waardering laten blijken aan de medewerkers van de kinderopvang voor het werk wat deze doen en hoe jouw kind wordt opgevangen.

Dag van de pedagogisch medewerker 2021donderdag 16 september 2021
Dag van de pedagogisch medewerker 2022donderdag 15 september 2022
Dag van de pedagogisch medewerker 2023donderdag 21 september 2023
Dag van de pedagogisch medewerker 2024donderdag 19 september 2024