Dagopvang

Dagopvang is de opvang overdag voor kinderen maar kan ook gebruikt worden bij de opvang voor volwassenen en ouderen,

Voor kinderen gebeurt dit bij een kinderdagverblijf (KDV) of gastouder als de kinderen nog niet naar een basisschool gaan. Dus tot de leeftijd van ongeveer 4 jaar.

Het recht op kinderopvangtoeslag voor een KDV vervalt op het moment dat het kind is ingeschreven bij het DUO, dus het moment dat het kind naar de basisschool gaat. Dit kan dus na de 4e verjaardag plaats vinden.