Formele kinderopvang

Bij formele kinderopvang is het mogelijk dat ouders/verzorgers een vergoeding voor de kosten van de kinderopvang (kinderopvangtoeslag) aanvragen. Dit in tegenstelling tot de informele kinderopvang.

Deze opvangsoorten vallen onder de Wet Kinderopvang. Deze wet heeft als doel dat ouders die gaan werken (of een opleiding of re-integratietraject volgen) hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een kindercentrum, gastouder of buitenschoolse opvang.

In de Wet Kinderopvang zijn er kwaliteits- en veiligheidseisen gesteld waaraan voldaan moet worden door deze kinderopvangvoorzieningen. Deze moeten ook zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Opvangsoorten

Dit betreft de opvangsoorten :

  • kinderdagverblijven  / kdv (0-4 jaar)
  • buitenschoolse opvang / bso (4-13 jaar)
  • gastouderopvang

De formele kinderopvang betreft opvangsoorten die werken onder de Wet Kinderopvang. Deze wet heeft als doel dat ouders die gaan werken (of een opleiding of re-integratietraject volgen) hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een kindercentrum, gastouder of buitenschoolse opvang (BSO).

In de Wet Kinderopvang zijn er kwaliteits- en veiligheidseisen gesteld waaraan voldaan moet worden door deze kinderopvangvoorzieningen. Deze moeten ook zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Opvangsoorten

Dit betreft de opvangsoorten :

Bij formele kinderopvang is het mogelijk voor ouders/verzorgers kinderopvangtoeslag aan te vragen.