Horizontale groep BSO

Een horizontale groep BSO is een stamgroep waarbij de kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie vallen, bijvoorbeeld van 4-6 jaar of van 6-8 jaar.

Voordelen Horizontale groep

  • Meer activiteiten op leeftijdsgroep gericht
  • Kleiner verschil tussen jongste en oudste
  • Meer kinderen van gelijke leeftijd
  • Meer “gelijkheid” van kinderen (lichamelijk, niveau etc)
  • Specialisatie medewerkers mogelijk

Nadelen Horizontale groep

  • Meer overplaatsingen binnen circa 8 jaar BSO, hierdoor vaker wennen aan andere groep / kinderen / medewerkers
  • Oudste kinderen mogelijk al toe aan volgende leeftijdsgroep

De keuze voor een horizontale en/of verticale groep zal voor de buitenschoolse opvang samenhangen met de beschikbare ruimtes (en vierkante meters). Daarbij kunnen demagogische redenen meespelen de doorstroming en de kosten.