Jaaropgave kinderopvang

Je hebt misschien wel eens gehoord over de jaaropgaaf (of jaaropgave) kinderopvang, maar is dit nu belangrijk of verplicht?

Het korte antwoord : nee. Maar we leggen het verder uit.

Voor kinderopvangorganisaties

Om te beginnen zijn er geen regels voor kinderopvangorganisaties hoe een jaaropgave eruit moet zien of wat er in moet staan. De ene organisatie heeft op een jaaropgaaf de “betaalde” uren opgenomen, een ander de “gefactureerde”. In theorie mag dat niet verschillen (geen betaling van kosten kinderopvang = ook geen kinderopvangtoeslag), in praktijk is dat wel zo.

Verder is een organisatie niet verplicht deze opgaaf te verstrekken aan ouders. Organisaties kunnen besluiten om geen jaaropgaaf te verstrekken aan ouders die de rekening niet voldaan hebben. Let op : gastouderbureaus moeten wel een jaaropgaaf verstrekken.

Voor ouders

Eigenlijk heb je de jaaropgaaf ook niet nodig, in ieder geval niet voor de aangifte inkomstenbelasting (wat regelmatig als excuus wordt aangevoerd). Kinderopvang behoort immers niet tot aftrekbare kosten.

Voor de controle van de opgegeven uren bij de beschikking kinderopvangtoeslag kan het een handige controle middel zijn, maar het is natuurlijk ook gewoon mogelijk de uren van de facturen van dat jaar bij elkaar op te tellen.

De Belastingdienst zal er ook alleen naar vragen indien er een controle wordt uitgevoerd op het aantal opgegeven kinderopvanguren. En die zal meestal alleen plaatsvinden indien het aantal kinderopvanguren afwijkt van het aantal uren wat door de kinderopvangorganisatie is opgegeven of als er geen BSN bekend is van kind en/of ouder bij de kinderopvangorganisatie.

Opgaven door kinderopvangorganisaties

Door kinderopvangorganisaties worden al jaren maandelijkse (of jaarlijks) opgaven verstrekt aan de Belastingdienst van de kinderopvanguren per kind en de bijbehorende ouder(s), in ieder geval door de grotere organisaties.

Vanaf 2021 zal dit maandelijks door alle kinderopvangorganisaties worden gedaan. Dit ter verbetering van de beschikkingen kinderopvangtoeslag. De opgaaf van de kinderopvangorganisaties is niet leidend voor jouw beschikking kinderopvangtoeslag, maar een hupmiddel bij de controle van de toeslagen. Geef jij 150 uur per maand op en de kinderopvangorganisatie maar 100 uur per maand, dan zal de Belastingdienst navraag gaan doen. Dit zorgt ervoor dat er al eerder verschillen boven water komen en ouders niet na afloop van het jaar grote terugvorderingen krijgen. Ook kan hierdoor eerder gesignaleerd worden dat bijvoorbeeld een contract is gewijzigd, een wijziging die niet altijd door ouders correct wordt weergegeven.