KDV staat voor Kinderdagverblijf of crèche of dagopvang. Op een KDV worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Het recht op kinderopvangtoeslag voor de KDV maximum uurtarieven loopt tot het moment dat het kind is ingeschreven bij het DUO en dus naar de basisschool gaat. Dat kan dus enige tijd na de 4e verjaardag zijn, bijvoorbeeld omdat het kind jarig is eind juni en pas in augustus of september naar school gaat.