Meerdere opvanglocaties

Maakt je kind in 1 kalenderjaar gebruik van meerdere opvanglocaties, dan dien je de gegevens van al deze locaties door te geven aan de Belastingdienst voor een juiste verwerking van de kinderopvangtoeslag. Dat is sowieso als je wijzigt van een kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang, maar ook als je binnen 1 kalenderjaar gebruik maakt van meerdere KDV of BSO locaties.

Voorbeeld

Stel je kind wordt volgens de plaatsingsovereenkomst 140 uur per maand opgevangen bij Kinderdagverblijf “De Creche”. De kinderopvangtoeslag is ook aangevraagd op het LRK nummer van deze locatie. Tijdens de 6 weken zomervakantie (van 1 juli tot en met 11 augustus) vindt de opvang wegens een verbouwing plaats op een andere locatie van de kinderopvangorganisatie, namelijk “De Opvang”.

Wijzgiging doorgeven?

Ja, dat hoort eigenijk wel gedaan te worden. Locatie “De Opvang” heeft een ander LRK nummer. Je dient volgens de regels een wijziging door te geven aan de Belastingdienst, waarbij je de opvanglocatie per 1 juli wijzigt met het LRK nummer van “De Opvang” en ongewijzgd aantal uur of uurtarief. Per 12 augustus wijzig je deze weer terug in de gegevens van “De Creche”. De kinderopvangorganisatie hoort dit ook te vermelden op de facturen.

Gebeurt dit altijd?

Nou, dat valt te bezien. Bovenstaande is zoals het volgens de regels hoort. In de praktijk zal het vaak afhangen van de kinderopvangorganisatie.

Wat zijn de gevolgen?

Bij ongewijzigde uren verandert er niets aan de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Het is dus alleen een opgaaf.

Kan het fout gaan?

Dat hangt af van wat jij en de kinderopvangorganisatie opgeeft. Als de kinderopvangorganisatie het wel verwerkt in de maandelijke urenopgaaf aan de Belastingdienst en jij niet (of andersom) kan er een vragenbrief van de Belastingdienst binnenkomen over de verschillen in de registratie. Dit is wel recht te zetten, maar is toch zonde van de tijd.

Het wijzigen is mogelijk via Mijn toeslagen of via de App Kinderopvangtoeslag.