Overgang van KDV naar BSO

Als je kind 4 wordt is er een overgang van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang. Dan moet je altijd een wijziging doorgeven aan Belastingdienst / Kinderopvangtoeslag. Nu zal dat al merkbaar zijn doordat je een ander contract hebt afgesloten met de kinderopvangorganisatie. Ook al zitten het KDV en BSO in hetzelfde pand en worden deze geexploiteerd door dezelfde organisatie, ze zullen nooit hetzelfde LRK-nummer kunnen gebruiken. Daarbij zijn er verschillende maximum uurtarieven voor het KDV en de BSO. En tot en met 2021 ook verschillende koppeling gewerkte uren (KGU).

Welke datum gebruik ik dan ?

Als datum van start BSO (en dus einde KDV) is eigenlijk de startdatum van de basisschool en dus de inschrijving van je kind bij het DUO (dat kan je alleen dus niet controleren). Wordt je kind 4 in de zomervakantie of vlak voor de zomervakantie en gaat je kind pas na de zomervakantie naar de basisschool, dan is de startdatum het moment waarop de basisschool start en niet het moment waarop je kind 4 jaar wordt.