Meldcode kindermishandeling of huiselijk geweld

De meldcode is verplicht voor de sectoren:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • kinderopvang
 • maatschappelijke ondersteuning
 • jeugdhulp
 • justitie


De organisatie moet de meldcode vaststellen, gebruiken en bekend maken bij werknemers.

Wat is een meldcode?

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat de kinderopvang moet doen als deze huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode. Een meldcode moet in ieder geval deze stappen hebben:

 1. breng de signalen in kaart
 2. overleg met collega en eventueel met het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis
 3. ga in gesprek met de ouder
 4. weeg het huiselijk geweld/kindermishandeling met het afwegingskader
 5. neem twee beslissingen: (1) Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? (2) Is zelf hulp geven of organiseren ook mogelijk?

De meldcode heeft een verplicht afwegingskader. Men moet bij het afwegingskader in stap 4 en 5 bepalen of het noodzakelijk is om te melden bij Veilig Thuis.

Wanneer moet u melden bij Veilig Thuis?

De kinderopvang moet vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis wanneer:

 • er acute onveiligheid is (direct gevaar)
 • er structurele onveiligheid is (voortdurend gevaar)

Registreren bij Veilig Thuis

Zodra de kinderopvang ernstige mishandeling ontdekt, moet deze Veilig Thuis informeren.

Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

Heeft de kinderopvang aanwijzingen dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind? Dan moet deze contact op nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur adviseert ook werknemers en ouders.