Mentor van het kind

Aan ieder kind moet de kinderopvang een mentor toewijzen. De kinderopvang vertelt aan de ouders wie de mentor van het kind is.

De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt in de groep van het kind. De mentor is de persoon waarmee de ouders de ontwikkeling en het welzijn van het kind kunnen bespreken. In de buitenschoolse opvang (BSO) is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

Gesprek met de ouders

In de dagopvang moet de mentor op vaste tijden de ontwikkeling en welzijn van het kind met de ouders bespreken. In de BSO hoeft dat alleen als ouders dat willen.

Vaste-gezichten criterium

De mentor moet werken op de groep van het kind om het kind goed te kennen. De mentor hoeft niet 1 van de vaste gezichten van het kind te zijn.