Stakingen

Stakingen in de kinderopvang komen niet heel vaak voor. Begin van de 21e eeuw was de laatste staking, tot het jaar 2021.

2021

In 2021 organiseert de FNV Zorg & Welzijn stakingen. Hierbij staakt de FNV alleen, de andere vakbond in de kinderopvang; CNV Zorg en Welzijn: doet niet mee met de stakingen. De FNV heeft tijdens de CAO onderhandelingen een fors pakket eisen gesteld die; zoals te verwachten viel; niet geaccepteerd werden door werkgevers. De werkgeversorganisaties BK en BMK sloten wel een CAO voor de perdiode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.

Draagvlak stakingen

Op basis van de stemmen van circa 75 leden van de FNV werd het CAO- aanbod afgewezen en ingestemd met acties. Dit resulteerde in stakingen in de kinderopvang. Het draagvlak voor deze stakingen was niet heel groot. Veel medewerkers in de kinderopvang vonden het moment ongepast/ongewenst (vlak nadat Nederland enigzins open ging na de corona-pandemie). Ook werd door velen het eisenpakket van de FNV als onrealistisch bestempeld.

Zo eist de FNV een loonstijging van 5 % voor 1 jaar, terwijl in de laatste 4 jaar de lonen met 13,5 % waren gestegen tegen 9 % alle CAO’s landelijk gemiddelde.

Ook eist de FNV aanpassing van de groepsgrootte (of kindratio) van de werkgevers ter vermindering van de werkdruk. De kindratio (of BKR) is vastgelegd in de Wet IKK. Deze wet is gebaseerd op een akkoord waarbij de FNV ook een partij was. De werkgevers willen ook de werkdruk verlagen, echter deze is veroorzaakt door wet- en regelgeving. Wekgevers en CNV gaan dan ook gesprekken aan met de Overheid.

Ook komen de door FNV benoemde problemen niet bij iedere kinderopvangorganisatie voor.

Gevolgen ouders/verzorgers

Als werkgevers het eisenpakket van de FNV zou accepteren, zou dit grote gevolgen hebben voor ouders/verzorgers. Acceptatie van de FNV-eisen zou algauw een kostenstijging van tussen de 8 en 10 % opleveren voor de ouders/verzorgers, terwijl de financiering (de kinderopvangtoeslag) niet op zelfde manier stijgen. Jij als ouder betaald dus de rekening hiervoor.

Ook kan het dus voorkomen dat de locatie waar je kind wordt opgevangen, gesloten is op een stakingsdag. Je zal dan vervangende opvang moeten regelen.

1 juli 2021

Op 1 juli 2021 vond de eerste regionale staking plaats in Amsterdam, voor de regio’s Noord-Holland & Flevopolder. Er zouden 500 mensen aanwezig zijn geweest en 132 locaties meegedaan hebben. De deelnemende locaties zijn hier te vinden.

8 juli 2021

Op 8 juli 2021 vond de eerste landelijke staking plaats in Nieuwegein. Er zouden hier circa 3.000 mensen aanwezig zijn geweest van 538 locaties. Veel locaties die meededen met de staking van 1 juli 2021 waren ook aanwezig bij de staking van 8 juli 2021. Gevolg dat ouders/verzorgers 2 donderdagen achter elkaar voor vervangende opvang moest zorgen, vaak ook nadat locaties of groepen extra gesloten zijn geweest wegens corona. De deelnemende locaties zijn hier te vinden. Zie ook : Info voor de ouders : waarom zijn er stakingen in de kinderopvang ?

14 september 2021

Op 14 september 2021 heeft een tweede landelijke staking plaatsgevonden op het Malieveld in Den Haag (en kleine groepjes in Assen en Weert). Volgens opgaaf van de FNV namen er4.000 mensen deel aan de staking, afkomstig van 660 locaties. Vermoedelijk werd bedoeld dat er 4.000 mensen zich hadden ingeschreven, de FNV gebruikte dit aantal al voordat de staking plaats vond. De foto’s van de staking op het Malieveld staven niet echt deze aantallen.