Verticale groep KDV

Een verticale groep KDV is een stamgroep waarbij de kinderen binnen een ruimere leeftijdscategorie vallen, bijvoorbeeld 0-4 jaar. (baby’s en peuters).

Voordelen Verticale groep

  • Minder / geen overplaatsingen, dus 1 keer wennen aan groep / kinderen / medewerkers
  • Oudere kinderen geven voorbeeld aan jongeren kinderen
  • Breder aanbod van activiteiten mogelijk
  • Voor jongere kinderen die “voor” lopen op andere kinderen meer aanbod

Nadelen Verticale groep

  • Onevenwichtige verdeling leeftijdsgroep mogelijk
  • Breder aanbod activiteiten noodzakelijk
  • Minder specialisatie van medewerkers mogelijk
  • Breder aanbod van speelgoed, knutselmateriaal etc
  • Inrichting veilig en geschikt voor alle leeftijden
  • Meer spreiding aandacht van PM

De keuze voor een horizontale en/of verticale groep zal voor het kinderdagverblijf samenhangen met de beschikbare ruimtes (en vierkante meters). Daarbij kunnen demagogische redenen meespelen (veel/weinig baby’s in de wijk), de doorstroming en de kosten. Ook de aanwezigheid (of gebrek aan) een slaapkamer speelt een rol.