Horizontale groep KDV

Een horizontale groep KDV is een stamgroep waarbij de kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie vallen, bijvoorbeeld van 0-2 jaar of van 2-4 jaar.

Voordelen Horizontale groep

  • Meer activiteiten op leeftijdsgroep gericht
  • Kleiner verschil tussen jongste en oudste
  • Meer kinderen van gelijke leeftijd
  • Meer “gelijkheid” van kinderen (lichamelijk, niveau etc)
  • Specialisatie medewerkers mogelijk

Nadelen Horizontale groep

  • Meer overplaatsingen binnen 4 jaar KDV, hierdoor twee keer wennen aan andere groep / kinderen / medewerkers
  • Oudste kinderen mogelijk al toe aan volgende leeftijdsgroep

De keuze voor een horizontale en/of verticale groep zal voor het kinderdagverblijf samenhangen met de beschikbare ruimtes (en vierkante meters). Daarbij kunnen demagogische redenen meespelen (veel/weinig baby’s in de wijk), de doorstroming en de kosten. Ook de aanwezigheid (of gebrek aan) een slaapkamer speelt een rol.