In Angeren zijn in totaal 109 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 3 locatie(s). Dat blijkt uit registraties eind juni 2024.

Deze locaties zijn als volgt te onder te verdelen:

Vergelijk

Onderstaand een verglijk met het aantal kindplaatsen per locatie in Nederland.

  • Landelijk heeft een KDV-locatie gemiddeld 34.2 kindplaatsen per locatie. In Angeren is dat dus 32.5 kindplaatsen.
  • Landelijk heeft een BSO-locatie gemiddeld 44.0 kindplaatsen per locatie. In Angeren is dat dus 43.8 kindplaatsen.

De plaats Angeren valt onder de gemeente Lingewaard, de locaties onder de GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Angeren. Deze plaats is onderdeel van de Gemeente : Lingewaard. Per postcode is er ook een Kinderopvang-Wijzer kwantiteitsindex berekend. Deze geeft weer hoe het met het aantal kindplaatsen in dit postcodegebied is gesteld ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.