In Best zijn in totaal 1287 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 29 locatie(s). Dat blijkt uit registraties eind juni 2024.

Deze locaties zijn als volgt te onder te verdelen:

Vergelijk

Onderstaand een verglijk met het aantal kindplaatsen per locatie in Nederland.

  • Landelijk heeft een KDV-locatie gemiddeld 34.2 kindplaatsen per locatie. In Best is dat dus 38.4 kindplaatsen.
  • Landelijk heeft een BSO-locatie gemiddeld 51.8 kindplaatsen per locatie. In Best is dat dus 43.8 kindplaatsen.

De plaats Best valt onder de gemeente Best, de locaties onder de GGD : GGD Brabant-Zuidoost

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Best. Deze plaats is onderdeel van de Gemeente : Best. Per postcode is er ook een Kinderopvang-Wijzer kwantiteitsindex berekend. Deze geeft weer hoe het met het aantal kindplaatsen in dit postcodegebied is gesteld ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.