Kinderopvang in Best

Eind oktober 2021 waren in Best in totaal 1263 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 32 locaties.

Deze locaties zijn als volgt te speciferen :

Opvangsoort Kindplaatsen Locaties
Kinderdagverblijf 583 18
Buitenschoolse opvang 680 14

Van de 18 KDV-locaties zijn 11 locaties geregistreerd als VE (Voorschoolse Educatie) locatie.

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Best. Het is ook mogelijk om via de Kinderopvangkaart op zoek te gaan naar een locatie bij jou in de buurt.

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.