In Delden zijn in totaal 290 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 8 locatie(s). Dat blijkt uit registraties eind juni 2024.

Deze locaties zijn als volgt te onder te verdelen:

Vergelijk

Onderstaand een verglijk met het aantal kindplaatsen per locatie in Nederland.

  • Landelijk heeft een KDV-locatie gemiddeld 34.2 kindplaatsen per locatie. In Delden is dat dus 36.8 kindplaatsen.
  • Landelijk heeft een BSO-locatie gemiddeld 35.8 kindplaatsen per locatie. In Delden is dat dus 43.8 kindplaatsen.

De plaats Delden valt onder de gemeente Hof van Twente, de locaties onder de GGD : GGD Twente

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Delden. Deze plaats is onderdeel van de Gemeente : Hof van Twente. Per postcode is er ook een Kinderopvang-Wijzer kwantiteitsindex berekend. Deze geeft weer hoe het met het aantal kindplaatsen in dit postcodegebied is gesteld ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.