Kinderopvang in Kampen

Eind oktober 2021 waren in Kampen in totaal 1171 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 44 locaties.

Deze locaties zijn als volgt te speciferen :

Opvangsoort Kindplaatsen Locaties
Kinderdagverblijf 535 22
Buitenschoolse opvang 636 22

Van de 22 KDV-locaties zijn 14 locaties geregistreerd als VE (Voorschoolse Educatie) locatie.

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Kampen. Het is ook mogelijk om via de Kinderopvangkaart op zoek te gaan naar een locatie bij jou in de buurt.

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.