Kinderopvang in Vught

Eind oktober 2021 waren in Vught in totaal 1231 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 24 locaties.

Deze locaties zijn als volgt te speciferen :

Opvangsoort Kindplaatsen Locaties
Kinderdagverblijf 581 12
Buitenschoolse opvang 650 12

Van de 12 KDV-locaties zijn 5 locaties geregistreerd als VE (Voorschoolse Educatie) locatie.

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Vught. Het is ook mogelijk om via de Kinderopvangkaart op zoek te gaan naar een locatie bij jou in de buurt.

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.