Iedereen die werkt, woont of regelmatig aanwezig is op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet geregistreerd zijn in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en gekoppeld zijn aan de houder van het desbetreffende kindercentrum of gastouderbureau. Het is van groot belang om te weten wanneer deze koppeling beëindigd dient te worden. En dat gebeurt momenteel te weinig.

Wanneer ontkoppelen?

Wanneer iemand niet langer werkzaam is in de kinderopvang of niet meer verblijft op een adres waar kinderen worden opgevangen, of om andere redenen niet meer aan een koppeling gebonden hoeft te zijn, is het noodzakelijk dat de houder de koppeling beëindigt. Deze procedure is vastgelegd in het Besluit Landelijk Register Kinderopvang, Register Buitenlandse Kinderopvang, en Personenregister Kinderopvang (artikel 15, tweede lid). De beheerder voert de ontkoppeling uit in het Personenregister Kinderopvang (PRK) om te voorkomen dat er via de continue screening kinderopvang meldingen binnenkomen over iemand die al eerder had moeten worden ontkoppeld.

Waarom is dit belangrijk?

Houders verzuimen vaak om de ontkoppeling tijdig uit te voeren. Dit is ongewenst vanwege de privacygevoelige informatie van de betrokken personen.

Opschonen van het PRK

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verzoekt daarom alle houders om het Personenregister Kinderopvang (PRK) grondig te controleren en in de toekomst koppelingen direct te beëindigen wanneer dat noodzakelijk is.

Uitschrijven uit het PRK

Nadat de verbinding is verbroken, kan iemand ervoor kiezen zich uit te schrijven uit het Personenregister Kinderopvang (PRK). Na uitschrijving wordt de continue screening stopgezet. Personen hebben de optie om zelf uit te schrijven uit het PRK, of ze worden automatisch uitgeschreven na een periode van 4 maanden.

Meer weten?

Meer informatie over het koppelen en ontkoppelen van personen vindt u op de website van DUO en in het nieuwsbericht Voorkom onterecht continu screenen op de website van DUO.