De Top 100 kinderopvang (juni 2022) is beschikbaar

De Top 100’s van de kinderopvang zijn weer gepubliceerd met de situatie eind juni 2022. Je treft deze hier aan :

Uit deze Top 100’s blijkt dat (sinds februari) het totale aantal locaties en het aantal kindplaatsen licht stijgt, maar dat deze bij de Top 100 meer stijgt. Dit zal het gevolg zijn van fusies en overnames.  Bij deze Top 100’s is nu ook zichtbaar hoeveel locaties en kindplaatsen er bij een organisatie bijgekomen afgenomen zijn. En wat de positie was van de organisatie in februari 2022.

Bij een aantal organisaties is er een opvallende stijging zichtbaar : BLOS Kinderopvang B.V., Gro-UP en Skar B.V.

Trends

Als gekeken wordt naar de trends sinds juli 2020 zijn er een aantal duidelijke zaken :

De Top 100 neemt een steeds groter aandeel van de totale markt in. Had in juli 2020 de Top 100 houders kinderopvang  43,21 % van de locaties in handen, inmiddels is dat 47,25 % eind juni 2022. Hetzelfde is te zien voor het aantal kindplaatsen, van 49,16 % in juli 2020 naar 52,38 % in juni 2022.

Onderverdeeld naar KDV en BSO heeft de Top 100 bij de BSO al een forsere positie, namelijk 50,71 % van de locaties en 56,24 % van het totale aantal kindplaatsen. De Top 100 bij het KDV loopt daar op achter, namelijk “slechts” 46,10 % van de locaties en 49,63 % van het aantal kindplaatsen.  

Ook is zichtbaar dat een locatie bij de Top 100 groter is en meer kindplaatsen bevat dan de totale branche gebruikelijk.