Gratis kinderopvang bij D66

Er komen in 2021 Tweede Kamerverkiezingen aan. Politieke partijen presenteren hun programma’s en plannen. D66 pleit voor gratis kinderopvang in hun verkiezingsprogramma.

Gratis kinderopvang als beste start

De kinderopvang wordt een plek waar kinderen zich spelend kunnen ontwikkelen. Zo werken we aan een kansrijke start en voorkomen we achterstanden.

• Elk kind krijgt recht op vier dagen per week gratis kinderopvang, aansluitend op het ouderschapsverlof. Dat geeft ouders de vrijheid om naast het opvoeden ook te werken. De gratis kinderopvang betalen we deels uit het laten vervallen van de kinderopvangtoeslag. Zo hoeft geld niet ingewikkeld te worden rondgepompt.

• De huidige opvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzaal worden samengevoegd tot één kinderopvang van hoge kwaliteit, waarbij gespecialiseerd personeel al in een heel vroeg stadium ontwikkelingsachterstanden en -voorsprongen herkent. We werken toe naar gedeelde locaties van de kinderopvang en de basisschool. Zo worden alle kinderen bereikt, groeien ze samen op en leren ze van elkaar.

• Bij de kinderopvang staat de ontwikkeling van het kind centraal. Elk kind krijgt spelenderwijs voorschoolse educatie. Dat betekent dus geen kleutertoetsen maar een stimulerende, taalrijke omgeving.

• We zorgen voor extra financiering voor kinderen met risico op leerachterstanden, bijvoorbeeld met extra taalonderwijs, én voor talentvolle kinderen die juist behoefte hebben aan meer uitdaging.

• De kinderopvang krijgt ruime openingstijden, zodat deze aansluiten op het moderne gezinsleven.

• Er komt één gezamenlijke inspectie voor onderwijs en opvang, zodat deze aansluit bij de doorlopende leerlijn van het kind.

We maken kinderopvang gratis toegankelijk. Dit maakt het niet alleen voor ouders veel eenvoudiger om werk en gezin te combineren, maar het zorgt ook voor betere kansen voor kinderen. Het voorkomt dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. De kinderopvangtoeslag komt hiermee te vervallen.

Ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, nemen levensgevaarlijke risico’s met hun kinderen en met de kinderen van anderen. Door een hogere vaccinatiegraad, wordt de kans op uitbraken van infectieziekten kleiner. Kinderopvangcentra krijgen daarom de mogelijkheid om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Als de vaccinatiegraad onder de 90 procent daalt, willen wij een vaccinatiegeplicht voor kinderen die gebruik maken van kinderopvang

Analyse Kinderopvang-Wijzer

De D66 heeft als één van de weinige partijen een wat uitgebreidere visie over kinderopvang. Net als diverse andere partijen streven zij naar gratis kinderopvang, uit nieuwsberichten blijkt dat het dan ook als publiek domein zou moeten. Als partij benoemen zij de ruimere openingstijden, die beter aansluiten bij de moderne samenleving. Kinderopvang hoort kinderen op te vangen wanneer ouders werken , dus ook tijdens bijvoorbeeld kerst en oud en nieuw. (zie onze Tips bij het uitzoeken van een buitenschoolse opvang.)

Indien kinderopvangcentra de wettelijke plicht krijgen om ongevaccineerde kinderen te weigeren geeft aan dat D66 (net als de VVD) van mening is dat de Rijksoverheid (en de GGD) falen. Daarbij zou dan in ieder geval voor basisscholen ook dezelfde verplichting moeten gelden.

Zie ook :

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 19 januari 2021