Kinderopvang goedkoper bij VVD

Er komen in 2021 Tweede Kamerverkiezingen aan. Politieke partijen presenteren hun programma’s en plannen. De VVD pleit voor goedkopere kinderopvang in hun verkiezingsprogramma.

Voor- en buitenschoolse opvang
▶ Verlaging van de leerplicht naar vier jaar om leerachterstand bij jonge kinderen te voorkomen.
▶ De mogelijkheid voor goed presterende basisscholen om onderwijstijden aan te passen. Dit biedt meer flexibiliteit aan scholen en ouders. De totale verplichte lestijd blijft gelijk.
▶ Verplichting voor basisscholen om vervangende opvang te regelen voor kinderen als er sprake is van wachtlijsten bij de buitenschoolse opvang.
▶ Een hogere overheidsbijdrage in de kosten van kinderopvang. Hierdoor wordt de voorschoolse opvang goedkoper en kunnen kinderen eerder naar school. De kinderopvang krijgt vanaf het tweede jaar een meer educatief karakter
▶ Een hogere overheidsbijdrage in de kinderopvang voor mensen met een middeninkomen. Zo ontlasten we werkende ouders en stimuleren we fulltime werken.
▶ Nederlandstalig thuisonderwijs, waarbij ouders minimaal het taalniveau dienen te hebben dat geldt voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen

.▶De wettelijke plicht voor kinderopvangcentra om ongevaccineerde kinderen te weigeren
wanneer er door een te lage vaccinatiegraad een ongecontroleerde verspreiding van
infectieziektes zoals mazelen dreigt. Zo kunnen we onze kinderen beschermen.

Kinderopvang-Wijzer

De VVD heeft niet echt een duidelijke visie over de kinderopvang. Net als bij de SP is het nog niet bij de VVD doorgedrongen dat peuterspeelzalen feitelijk al niet meer bestaan sinds 1 januari 2018.

Indien kinderopvangcentra de wettelijke plicht krijgen om ongevaccineerde kinderen te weigeren geeft aan dat de VVD van mening is dat de Rijksoverheid (en de GGD) falen. Daarbij zou dan in ieder geval voor basisscholen ook dezelfde verplichting moeten gelden.