Gratis kinderopvang bij PvdA

Er komen in 2021 Tweede Kamerverkiezingen aan. Politieke partijen presenteren hun programma’s en plannen. PvdA pleit voor gratis kinderopvang in hun verkiezingsprogramma.

Alle kinderen verdienen het beste onderwijs. Daarom wordt de kinderopvang vervangen door een voorschool, die voor alle kinderen gratis is. De basisbeurs voor studenten komt terug. Kinderen in arme gezinnen krijgen meer steun voor sport of muziekles. En we lanceren een groot offensief om kinderen weer aan het lezen te krijgen.

Alle jonge kinderen (nul tot vier jaar) krijgen gratis toegang tot publiek gefinancierde kinderopvang met goed opgeleide pedagogische medewerkers. Hier kunnen ze de hele dag terecht, ongeacht wat hun ouders doen.

Einde marktwerking kinderopvang : Kinderopvang wordt net als basisscholen een publieke voorziening zonder winstoogmerk. Het geld dat erin gaat is bestemd voor de ontwikkeling van kinderen. Er mag geen winst in de zakken belanden van aandeelhouders van commerciële kinderopvangorganisaties.

Een brede school voor ieder kind : Scholen mogen zelf kinderopvang aanbieden of werken samen met publiek gefinancierde kinderopvangorganisaties. School, kinderopvang, buitenschoolse activiteiten en brede talentontwikkeling vormen samen brede scholen. Door naast onderwijs en kinderopvang ook vrijetijdsbesteding, ontspanning, sport en cultuur te bieden, krijgen alle kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Bij deze brede scholen kan op termijn ook de onderbouw van het voortgezet onderwijs komen, zodat er ook later wordt geselecteerd.

Einde kinderopvangtoeslag : Met publiek gefinancierde kinderopvang, kan de kinderopvangtoeslag verdwijnen. Kapitaalkrachtige ouders (van kinderen van 4-12 jaar) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden gevraagd voor buitenschoolse opvang.

Kinderopvang-Wijzer

Dat er iets met de financiering van de kinderopvang moet gebeuren is iedereen het wel over eens. We vragen ons af of hoe PvdA meent de kinderopvangbranche (ondernemingen) om te vormen tot een publiek domein. De laatste 20 jaar is de kinderopvang erg veranderd en de kwaliteit sterk toegenomen, dit voornamelijk dankzij de ondernemingen in de kinderopvang.

Dit zou nooit tot stand zijn gekomen indien de kinderopvang een publiek domein was geweest.

Samenwerking tussen scholen en kinderopvang is natuurlijk goed. De coronacrisis heeft wel regelmatig bewezen dat de kinderopvangsector een flexibliteit en een aanpassingsvermogen heeft die helaas niet altijd terug te vinden was bij onderwijs.

Ook zijn de veiligheidseisen bij de kinderopvang hoger dan in het onderwijs. Een gemiddeld lokaal waar 25-30 basisschool kinderen les in krijgen is onveilig wanneer hier 10 kinderen worden opgevangen bij een buitenschoolse opvang.

Recent is ook weer gebleken dat terwijl de kinderopvang voldoet aan de eisen van de luchtkwaliteit, dit bij veel basisscholen nog niet het geval is, terwijl deze ook al geruime tijd hieraan zouden moeten voldoen.

Zie ook :