Bij SP kinderopvang een publieke voorziening

Er komen in 2021 Tweede Kamerverkiezingen aan. Politieke partijen presenteren hun programma’s en plannen. SP pleit voor gratis kinderopvang in hun verkiezingsprogramma.

MAAK VAN DE KINDEROPVANG EEN PUBLIEKE VOORZIENING

De kinderopvang moet weer een publieke voorziening worden. Sinds de invoering van de marktwerking grepen buitenlandse investeerders en durfkapitalisten hun kans. Zij kochten de kinderopvangbedrijven met maar één doel: winst maken. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit. De SP wil dergelijke investeerders weren uit de kinderopvang.

Kinderopvang moet betaalbaar zijn en van goede kwaliteit. Daarom wil de SP een recht op gratis kinderopvang van vier dagdelen voor kinderen van twee tot vier jaar. Zo krijgt elk kind de mogelijkheid om in de opvang spelenderwijs te leren en zichzelf in een groep te ontwikkelen. 
Het toezicht op de opvang wordt verbeterd en ouders krijgen meer rechten en meer inspraak in de kwaliteit en de kosten van de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties worden regelmatig geïnspecteerd en de adviezen van de GGD-inspecteurs moeten door de gemeenten nageleefd worden. Dit gebeurt nu nog te vaak niet.

Peuterspeelzalen blijven laagdrempelige voorzieningen voor alle kinderen. Personeel op de groep is geschoold om (spraak-)problemen te herkennen en adequaat te reageren. Door het vroeg signaleren van problemen kunnen kinderen al in een vroeg stadium geholpen worden waardoor de stap naar de basisschool met minder hobbels gepaard zal gaan.

De SP is warm voorstander van inkomensafhankelijke kinderbijslag. Ook ouders die hun werk kwijtraken hebben nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag zodat ze niet tegen wachtlijsten aanlopen op het moment dat ze snel weer een baan vinden of geconfronteerd worden met forse bedragen die ze moeten terugbetalen aan de Belastingdienst.

Kinderopvang-Wijzer

Dat er iets met de financiering van de kinderopvang moet gebeuren is iedereen het wel over eens. We vragen ons af of hoe meent de SP kinderopvangbranche (ondernemingen) om te vormen tot een publiek domein. De laatste 20 jaar is de kinderopvang erg veranderd en de kwaliteit sterk toegenomen, dit voornamelijk dankzij de ondernemingen in de kinderopvang.

Wij vragen ons af waar SP de stelling vandaan haalt dat de aanwezigheid van ondernemers in de branche kwaliteitsverlies heeft geleden Dit zou nooit tot stand zijn gekomen indien de kinderopvang een publiek domein was geweest.

Peuterspeelzalen

De SP heeft het over peuterspeelzalen. Sinds 1 januari 2018 bestaan feitelijk geen peuterspeelzalen meer, die zijn opgegaan in kinderdagverblijven. Er bestaan wel kinderdagverblijven die een VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) voorziening uitvoeren. (vaak door de oude peuterspeelzalen)

Zinvoller zou zijn indien deze VVE niet gebonden is aan t regels en deze niet per gemeente verschilt. Niet alleen zou dat zeer kostenbesparend zijn, het zou kwaliteitsverhogend werken en er voor zorgen dat sommige monopolies verbroken worden. Zo zijn er gemeentes die alleen VVE subsidies verstrekken aan beperkt aantal organisaties. De keuze daarbij is niet gebaseerd op kwaliteit, eisen of andere openbaar meetbare vormen, maar meer op het netwerk en achterkamerpolitiek. In ieder geval verre van transparant.

Zie ook :