Bufferuren

Bij de kinderopvangtoeslag kan er sprake zijn van bufferuren. Bufferuren zijn uren waarvoor je nog recht op kinderopvangtoeslag kan hebben in een kalenderjaar wegens eerder gewerkte arbeidsuren en minder afgenomen kinderopvanguren.

Dit kunnen we het beste tonen met een voorbeeld: Je werkt 30 uur per week van 1 januari tot en met 30 juni, daarna raak je werkloos. Je kind gaat in de eerste helft van het jaar voor 28 uur per week naar het kinderdagverblijf. Je recht op kinderopvangtoeslag is als volgt:

Aantal uur
Op basis arbeidsuren : 30 uur * 140% = 42 kinderopvanguren per week
Werkzaam gedurende halfjaar = 26 weken * 42 uur1.092
Bij werkloosheid loopt recht nog 3 maanden door = 13 weken * 42 uur546
Maximum recht op kinderopvanguren in kalenderjaar1.638
Opgenomen kinderopvanguren in eerste 6 maanden = 26 weken * 28 uur728
Resterend aantal bufferuren910
Let op : gaat je kind naar een BSO, gebruik dan 70 % i.p.v. 140 % in bovenstaand voorbeeld.

Voor de tweede helft van het kalenderjaar heb je nog recht op kinderopvangtoeslag voor 910 kinderopvanguren. Deze kan je dus nog gewoon afnemen bij een kinderdagverblijf in dat kalenderjaar, ook al heb je op dat moment strikt genomen geen recht op kinderopvangtoeslag omdat je niet werkzaam bent.

Let op : kom je in bovenstaande situatie en twijfel je begin juli of je hier gebruik van gaat maken, zet dan bij de kinderopvangtoeslag het aantal kinderopvanguren eerst op nul. Als je de beschikking kinderopvangtoeslag volledig stopt en je gaat later in dat jaar gebruik maken van de bufferuren is het lastig om de beschikking kinderopvangtoeslag weer gestart te krijgen. Je voldoet namelijk op dat moment niet aan een basisvoorwaarde (je werkt immers niet), het systeem van de Belastingdienst kan dit niet aan.

Studie- of re-integratie traject

Volg je een studie- of reintegratie traject waarvoor je recht hebt op kinderopvangtoeslag ?

Dan is het maandelijkse recht 230 uur per maand. Heb je dus 6 maanden in een kalenderjaar recht op kinderopvangtoeslag wegens dat traject dan bouw je 6 maanden * 230 uur = 1.380 uur aan kinderopvanguren op die over het hele jaar gebruikt kunnen worden.