Bijdrage kosten van kinderen

In Nederland zijn er meerdere tegemoetkomingen in de kosten van het onderhoud van je kind, oftewel financiële kindvoorzieningen. Deze zetten wij hier op een rijtje.

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind, dat wordt de kinderbijslag genoemd.

De kinderbijslag wordt per kwartaal uitbetaald voor jouw kind. De hoogte ervan is afhankelijk van de leeftijd van het kind en eindigt in ieder geval als het kind 18 jaar wordt. In een aantal gevallen kan dat ook eerder zijn, bijvoorbeeld als je kind stopt met school. Je krijgt de kinderbijslag als je verzekerd bent voor sociale verzekeringen, dus eigenlijk als je in Nederland woont of werkt.

De uitvoering van de kinderbijslag ligt bij het SVB (Sociale Verzekeringsbank). Meestal is het niet nodig om dit aan te vragen, maar krijg je automatisch bericht van de SVB.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je naar hun website.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget (kgb) is ook een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Het kindgebonden budget is; anders dan bij kinderbijslag; afhankelijk van het inkomen.

Om kindgebonden budget te krijgen, moet jij en jouw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Of je onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
  • Jouw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog jouw inkomen mag zijn, hangt af van de samenstelling van uw gezin.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent legaal in Nederland.
  • Jouw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

De uitvoering van het kindgebonden budget ligt bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Meestal is het niet nodig om dit aan te vragen, maar krijg je automatisch bericht van de belastingdienst.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je naar hun website.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Je kunt recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, als je kind jonger is dan 12. Anders dan bij kinderbijslag of kindgebonden budget wordt deze als een toeslag uitgekeerd, maar betaal je minder belastingen.

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet een kind bij de gemeente staan ingeschreven op uw woonadres. Daarbij moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
  • Het kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres.
  • Ben je co-ouder? Dan mag jouw kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van de ex-partner.
  • Het arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag.
  • Je hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of je hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, én je hebt een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner.

De uitvoering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting ligt bij de Belastingdienst. Om deze te ontvangen zal je een aangifte inkomstenbelastingen moeten doen of een voorlopige aanslag aanvragen.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je naar hun website.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, indien je gebruik maakt van formele kinderopvang die geregistreerd staat in het LRK. Daarnaast dien je te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden door de Belastingdienst

De uitvoering van de kinderopvangtoeslag ligt bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Je dient deze zelf tijdig aan te vragen en wijzigingen door te voeren.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je naar de vraagbaak.