Inrichtingseisen

De houder van een kinderdagverblijf of een locatie voor buitenschoolse opvang moet voldoen aan inrichtingseisen. Zo moet de locatie zorgen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen en rusten. Deze ruimtes moeten afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen. In het Bouwbesluit 2012 staan de bouweisen voor kindercentra. Deze eisen zijn voor nieuwe en bestaande gebouwen.

Eisen voor kindercentra

De meest belangrijke eisen voor kinderopvanglocaties gelden voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en kinderopvang waar kinderen ook slapen. Deze eisen zijn er onder meer voor brandveiligheid, ventilatie en geluid:

  • De slaapruimte moet in een beschermd subbrandcompartiment liggen. Dat is een aparte ruimte binnen het gebouw die enige tijd beschermt tegen brand.
  • Het gebouw moet een brandmeldinstallatie, rookmelders, zelfsluitende branddeuren en blustoestellen hebben.
  • Gordijnen, vloerbedekking, versiering, speeltoestellen en meubelen moeten brandveilig zijn.
  • Een kinderopvang moet goede ventilatie hebben. Vooral in slaapkamers met stapelbedden zijn er zware eisen aan ventilatie.
  • Voor nieuwe kinderopvanggebouwen gelden eisen voor geluidsisolatie tegen lawaai van bijvoorbeeld verkeer, fabrieken of vliegtuigen. Installaties voor bijvoorbeeld luchtverversing moeten fluisterstil zijn (maximaal 35 dB).
  • Nieuwe en bestaande kinderopvang moeten in elke ruimte (behalve de slaapruimte) ramen hebben.
  • Vloeren en hekken hebben eisen voor hoogteverschil en openingen zodat kinderen niet kunnen vallen of vast komen te zitten.
  • Een verblijfsgebied van een kinderopvang moet bij nieuwbouw minstens 5m2 groot zijn
  • Een nieuwe kinderopvang moet minstens 2 toiletten hebben.

Nieuwbouw

Gaat de organisatie een nieuw kinderopvanggebouw bouwen? Dan krijgt deze van de gemeente alleen een omgevingsvergunning voor het bouwen als deze aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet.

Bestaande bouw

Bij bestaande kinderopvang kan de gemeente het gebouw controleren op de eisen van het Bouwbesluit 2012. Wanneer de locatie niet voldoet aan de eisen, kan de gemeente vragen om het pand aan te passen. Is het gebouw niet in orde, dan kan de gemeente de omgevingsvergunning intrekken.

Kinderopvang versus basisscholen

Locaties van de buitenschoolse opvang en in toenemende mate ook kinderdagverblijven zijn vaak gevestigd in schoolgebouwen. Indien de locaties van basisscholen moeten voldoen aan dezelfde eisen zou het gevolg zijn dat veel basisscholen de deuren moeten sluiten. Een klaslokaal waar soms 25 tot 30 kinderen les in krijgen is schijnbaar veilig als klaslokaal maar volgens GGD en regelgeving onveilig en ongeschikt als ruimte voor 10 BSO-kinderen.