kinderopvangtoeslag 2023

Wat zijn nu de veranderingen bij de kinderopvangtoeslag 2023? We zetten het op een rijtje.

Maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag 2023

De definitieve maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag 2023 zijn als volgt :

  • Kinderdagverblijf 0-4 jaar € 9,12
  • Buitenschoolse Opvang 4-13 jaar € 7,85
  • Gastouderopvang € 6,85

Nadat op 11 oktober 2022 de eerste keer “definitieve” uurtarieven waren vastgesteld, zijn deze zowel op 13 december 2022 als 15 december nogmaals aangepast.

Dit is echter niet gelijk aangepast in systemen Belastingdienst. In januari 2023 gaan proefberekening en beschikking kinderopvangtoeslag nog uit van de versie van 11 oktober 2022.

Tabel kinderopvangtoeslag 2023

De kinderopvangtoeslagtabel 2023 wordt jaarlijks aangepast met een indexeringspercentage. Het indexeringspercentage voor de toetsingsinkomens is een gewogen gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de premie gefinancierde sector en de gesubsidieerde sector, en bij de overheid, zoals geraamd voor 2023 in het CEP. Het indexeringspercentage voor 2023 bedraagt 3,37%.

Stijgt je inkomen van 2022 naar 2023 met maximaal 3,37 % dan blijf je dus zeker gebruik maken van dezelfde vergoedingspercentages. Afhankelijk van hoogte inkomen zal het vergoedingspercentage bij een inkomstenstijging van circa 5 tot 10 %.

Loslaten koppeling gewerkte uren (KGU)

In 2023 wordt de KGU grotendeels losgekoppeld. Tot en met 2022 was het maximale aantal uren kinderopvangtoeslag wat aangevraagd mocht worden gekoppeld aan de arbeidsuren van de minst werkende partner.

Deze vervalt grotendeels. Nu is dat vervangen door hoeveel maanden er betaalde arbeid is verricht, ongeacht het aantal arbeidsuren. Simpel gezegd : als iemand 12 maanden lang iedere maand 1 uur betaalde arbeid verricht, is er 12 maanden recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per kind. Uiteraard nog wel gekoppeld aan het aantal uur kinderopvang wat daadwerkelijk is afgenomen en betaald.

Bovenstaande is alleen voor werkende ouders. De regels voor ouders die een traject of opleiding volgen of inburgeren zijn niet gewijzigd.

Beschikking kinderopvangtoeslag

Er is niets gewijzigd bij de beschikking kinderopvangtoeslag, maar er zijn wel een paar aandachtspunten.

  • Zo is de eerste beschikking kinderopvangtoeslag 2023 gebaseerd op de maximum uurtarieven zoals deze in oktober 2022 bekend zijn gemaakt, de beschikking kinderopvangtoeslag uit december 2022 zal dus te laag zijn. In het eerste kwartaal van 2023 (naar verwachting) wordt dit aangepast en ontvangt iedereen een gecorrigeerde beschikking kinderopvangtoeslag 2023 een nabetaling.
  • De toetsingsinkomens voor de toeslagen 2023 zijn door de Belastingdienst voor werkende ouders aangepast met circa 12 % ten opzichte van bekende gegevens in 2022. Dit in verband met verwachte loonstijgingen in 2023. Dit zal voor veel ouders echter te hoog zijn, waardoor dus de beschikking te laag zal zijn.

Controleer je beschikking

Controleer dus zo snel mogelijk het toetsingsinkomen 2023! En geef alle relevante wijzigingen door aan de Belastingdienst. Je ontvangt dan binnen 4-8 weken de beschikking. De uitbetaling is vaak al eerder aangepast.

Hoe vaak geef jij per jaar een wijziging door aan de Belastingdienst/Kinderopvangtoeslag? (zoals tarief, uren, inkomen)

Netto kosten kinderopvang 2023

Controleer snel en gemakkelijk wat de netto kosten kinderopvang 2023 zijn. Dat kan eenvoudig via het het gratis model van Kinderopvang-Wijzer te downloaden en snel te zien wat je netto eigen bijdrage is voor 2023 en de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Inclusief een overzicht wat de eigen bijdrage was bij de oorspronkelijke maximum uurtarieven en waarover jouw beschikking nu in eerste instantie is berekend en de netto kosten na aanpassing van de uurtarieven.